2014. augusztus 18., hétfő

Pályázati Hírlevél 34. Hét
Saját jogon történő foglalkoztatás támogatása Szociális Szövetkezetek részére
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az ún. új típusú szociális szövetkezetek támogatására annak érdekében, hogy tagi munkavégzésre irányuló („Sui Generis”) jogviszony keretében minél több, a célcsoportnak megfelelő egyén kapjon lehetőséget a szociális szövetkezet keretei közötti munkavégzéshez. A program keretében a foglalkoztatásba vont személyek számától függően 2-10 millió Ft de minimis támogatás igényelhető. Tovább a pályázatra


CROSS OVER fiatalokra fókuszáló, az üzleti szféra bevonásával történő stratégiai partnerségek kialakítása Erasmus+ Program
Az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda nemzetközi kezdeményezésű projektben való részvételre olyan jelentkezőket keres, akik fiatalokra fókuszáló, az üzleti szféra bevonásával történő stratégiai partnerségeket szeretnének kialakítani és ötleteiket az Erasmus+ program keretein belül valósítanák meg. Tovább a pályázatra 

Mosolygó fogacskák pályázat-Fogápolási kezdőcsomag általános iskoláknak
Ajándékcsomag


A dm drogerie markt idén első alkalommal hirdeti meg a „mosolygó fogacskák” pályázatot, amelynek célja, hogy szakemberek segítségével, edukációs jelleggel felhívja a nyilvánosság, főleg a szülők és a pedagógusok figyelmét arra, hogy a helyes fogápolás már az első tejfogak előbújásától kezdve kiemelten fontos.
Tovább a pályázatraSzülősegítő szolgáltatások támogatása fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet civil és egyházi szervezeteknek  fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatására. Az elérhető támogatás mértéke programonként 1,2 millió Forint. Tovább a pályázatra

Pályázat rendszeres táncházi programok támogatására
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdetett rendszeresen működő, olyan táncházi programok támogatására, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre. 
Tovább a pályázatra

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatra„Zöld Óvoda” pályázat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum pályázatot hirdet óvodák számára „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére. Tovább a pályázatra


Tanulmányi ösztöndíjprogramok 

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Tovább a pályázatra

CROSS OVER fiatalokra fókuszáló, az üzleti szféra bevonásával történő stratégiai partnerségek kialakítása Erasmus+ Program

Az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda nemzetközi kezdeményezésű projektben való részvételre olyan jelentkezőket keres, akik fiatalokra fókuszáló, az üzleti szféra bevonásával történő stratégiai partnerségeket szeretnének kialakítani és ötleteiket az Erasmus+ program keretein belül valósítanák meg.


A hosszútávú képzés 3 lépcsőből tevődik össze:

I.) Hazai képzési nap (2014. szeptember 19., Budapest) > Az egynapos találkozón bemutatásra kerül a stratégiai partnerség fogalma és háttere, hosszútávú fenntartásának kritériumai etc. A résztvevőknek lehetőségük nyílik további magyar partnerek találására és előzetes terveikről való egyeztetésre. 

II.) Hazai és nemzetközi partnerségek kialakítása (2014. október-november) > Egy online platformnak köszönhetően a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy megosszák egymással elképzeléseiket terveiket illetően. A virtuális csatorna elősegíti egy-egy, már meglévő projektötlethez nemzetközi partnerek felkeresését ill. új tervek kidolgozását egyaránt. A platformon a nemzeti irodák munkatársai és a képzés trénerei egyaránt elérhetőek lesznek, hogy a résztvevők hatékonyságát szakmai tapasztalatuk révén elősegítsék. 

III.) Nemzetközi képzés (2014. december eleje, Lettország) > A legjobbnak ítélt projektek résztvevői számára lehetőség nyílik személyes találkozóra is, ahol továbbfejleszthetik ötletüket és projektjük felépítését annak érdekében, hogy minél jobb minőségű pályázatot tudjanak benyújtani az Erasmus+ program keretein belül.


Potenciális résztvevők köre:

Különböző szektorok képviselői, akik hosszútávú együttműködés keretein belül fiatalokra fókuszáló projektet szeretnének kivitelezni az üzleti szféra bevonásával:
civil szervezetek;
közintézmények, oktatási intézmények;
társadalmi vállalkozások, for-profit szervezetek, kamarák etc.


Információk a hazai képzési napról:

Időpont: 2014. szeptember 19., 10:00 – 18:00

Helyszín: Budapest
(A pontos cím egyeztetés alatt.)

Résztvevők száma: max. 25 fő

Részvételi díj nincsen, a hazai képzésre való eljutás útiköltségeit azonban a résztvevő állja. A képzés során ebédet biztosítunk. 


Figyelem!
  • A hazai képzési nap magyar nyelven zajlik, de az online platform és a nemzetközi képzés is magabiztos angol nyelvtudást igényel. 
  • A nemzetközi képzésen csak azok vehetnek részt, akik a hazai képzési napon is jelen voltak, a partnerségek kialakításában is sikerrel jártak és a nemzeti irodák által is kiválasztásra kerültek. 
  • A hazai képzésen való részvétel ingyenes, a nemzetközi képzés 10.000 Ft hozzájárulást igényel.

„Sui Generis Támogatási Program” Szociális Szövetkezetek részére

Benyújtási határidő: 2015. január 30.

Pályázók köre:

Szociális szövetkezet (GFO 121), melynek – cégbíróság által elfogadott - alapszabálya tartalmazza a tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt, emellett a települési önkormányzat kötelezően tagja a szociális szövetkezetnek.

Speciális elvárás: legalább 2 – legfeljebb 10 fő tagi munkavégzésre irányuló (sui generis) jogviszonnyal rendelkező szociális szövetkezeti tag.

A 2014. augusztus 7-én meghirdetett „Sui Generis” Támogatási Program keretében támogatásban részesített szociális szövetkezetek jelen támogatási program keretében belül nem nyújthatnak be pályázatot.

Előnyt jelent: Értékteremtő kistérségi startmunka mintaprogram alapjain szerveződő szociális szövetkezetek.

Pályázható célterületek:

Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző szociális szövetkezetek (a továbbiakban: 1. célterület).

Mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet égző szociális szövetkezetek (a továbbiakban: 2. célterület).

Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt céloktól eltérő tevékenységet végző szociális szövetkezetek (a továbbiakban: 3. célterület)

Amennyiben a pályázó több célterület alapján is pályázhat - bejegyzett főtevékenység alapján - döntenie kell a célterületek között. A célterületek alapján nyújtható támogatások nem kombinálhatóak, csak egy célterületre nyújtható be pályázat. Több célterületre benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Sui Generis jogviszony:
• Önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony;
• Nem alkalmazhatók rá a munka törvénykönyvéről szóló törvény (Mt.) szabályai;
• A szociális szövetkezet e jogviszonyban közreműködő tagjának, munkájának ellenértékeként a tagi munkavégzés arányában, a szociális szövetkezetben közösen megtermelt javakat is adhat, részben vagy egészben;
• A tagi munkavégzési jogviszony nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt
Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn.Támogatás részletei
Jelen pályázati felhívásban csak de minimis jogcímen vehető támogatás igénybe.
Támogatás formája: vissza nem térítendő utófinanszírozásos
Előleg mértéke: 25 %
Igényelhető támogatás: min. 2- max. 10 millió Ft de minimis!

A támogatási program keretében - legfeljebb 10 fő új - tagi munkavégzésre irányuló (sui generis) jogviszonyban foglalkoztatott szövetkezeti tag figyelembe vételével - legfeljebb 1 millió forint/fő/8 hónap támogatás igényelhető - összesen legfeljebb 10 millió forint.


Elszámolható költségek
Projektmenedzsment
max. 20 %
• bérköltség és járulékai, megbízási díj
• informatikai eszköz (laptop, asztali számítógép,
perifériák) beszerzése,
• működési költség (irodaszer, telefon, internet, posta)
Célcsoport részére biztosított költségek

• munka- és védőruha, védőeszközök,
• étkezési jegy
• közösségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, konfliktuskezelés
Technológia korszerűsítés és eszköz vásárlásának költsége

• új ill. használt gép, eszköz vagy berendezés vásárlása,
(A pályázó indoklása alapján használt gép, eszköz vagy berendezés is vásárolható, ha az a vásárlást követő még legalább 3 évig – jelentősebb költség ráfordítás nélkül – üzemben tartható.) A nettó 100.000 forintot meghaladó beszerzések esetében a beszerzés költséghatékonyságát három ajánlattal kell
igazolni
• új technológia bevezetésének költségei
• esetleg felmerülő hatósági díj
Működéssel összefüggő költségek

• üzemanyag költség,
• karbantartási költség,
• alapanyag költség,
• számlavezetés díj + pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó
tranzakciós díj
• növényvédő- és rovarirtószer,
• műtrágya,
• kisértékű tárgyi eszközök,
• szaporító anyag,
• takarmány költség,

Nem elszámolható költségek:
·         Közbeszerzési eljárások
·         Természetbeni hozzájárulás
·         Előkészítés költségei
·         Bérköltségek és egyéb személyi jellegű kifizetések :Prémium vagy jutalom nem elszámolható költség.
·         Akkreditációs költségek
·         Képzők képzésének költsége
·         Gépjármű beszerzése;
·         Kamattartozás kiegyenlítése;
·         Hitelkamat, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
·         Jutalékok és osztalék, profit kifizetés;
·         Épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei;
·         Visszaigényelhető adók;
·         Bírságok, kötbérek és perköltségek;
·         Levonható ÁFA
·         Lízing díjak
·         Természetbeni hozzájárulás formájában nyújtott önerő
·         A Kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan felmerült költségek
·         A támogatott program megvalósításához indokolatlan, a szakmai tevékenységekhez szorosan nem kapcsolódó, azok megvalósításához közvetlenül nem szükséges költségek
·         devizában jelentkező kiadások

Támogatható tevékenységek köre:
• A program végrehajtásához szükséges menedzsment felállítása, szakmai, pénzügyi, adminisztratív kapacitások fejlesztése, a projektszervezet kialakítása, humán erőforrás foglalkoztatása, a tevékenység működésének szabályozása, szerződéses kereteinek kialakítása (kötelezően megvalósítandó tevékenység).
• A menedzsment feladatok ellátásához szükséges technikai feltételrendszer megteremtése, a céloknak megfelelő eszközrendszer kialakítása, működtetése.
• A program végrehajtásával, a tervezett tevékenységgel kapcsolatos folyamatos adminisztráció, valamint a kommunikáció és kapcsolattartás eszközrendszerének kialakítása, beszerzése, működtetése.
• A biztonságos munkavégzéshez szükséges körülmények kialakítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése.
• A foglalkoztatott munkaerő számára a szükségleteinek megfelelő a hatékonyabb munkavégzést támogató tevékenység tervezése, kialakítása, folyamatos működtetése.
• A tevékenység végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése, szükséges háttér szolgáltatások beszerzése (pl. állatorvos) szerződéses keretek kialakítása.
• Termék feldolgozásához, előállításához, forgalomba hozatalához kapcsolódó egyéb szükséges szolgáltatások igénybevétele (pl. gépi bérmunka).
• A termelési, gyártási, vagy ezen tevékenységeket kiegészítő, szükséges technológia modernizálása, korszerűsítése, új termelőeszközök beszerzése, technológia bevezetése, a szükséges keretfeltételek megteremtése, a hazai jogszabályoknak megfelelő üzemeltetéshez szükséges támogató, adminisztratív, tevékenységek lebonyolítása, hatósági ügyintézés.
• Termelőeszközök működtetése, üzemben és karbantartási tevékenységek elvégeztetése.
• Termelő tevékenység esetén, a termék előállításához szükséges alapanyagok, beszerzése, ideiglenes tárolása.
• A termelő tevékenységhez szükséges növényvédelemmel, tápanyag utánpótlással, takarmányozással kapcsolatos alapanyagok beszerzése.
• A programhoz kapcsolódó épületek, termelőeszközök, szerszámok karbantartása, állagának megóvása.Megvalósítandó indikátorok
Tagi munkavégzésre vonatkozó (Sui Generis) jogviszonyban foglalkoztatottak száma
min. 2 fő
2015-ig
A program befejezését követő 6. hónapban Sui Generis jogviszonyban állók száma
min. 2 fő
2015-ig

Mosolygó fogacskák pályázat-Fogápolási kezdőcsomag általános iskoláknak


Pályázók köre: Magyarországi általános iskolák.
Pályázat témája: A gyermekek helyes fogápolása.
Benyújtási határidő: 2014. szeptember 30.Pályázat célja: A dm drogerie markt idén első alkalommal hirdeti meg a "mosolygó fogacskák" pályázatot, amelynek célja, hogy szakemberek segítségével, edukációs jelleggel felhívja a nyilvánosság, főleg a szülők és a pedagógusok figyelmét arra, hogy a helyes fogápolás már az első tejfogak előbújásától kezdve kiemelten fontos. A pályázat kiírásában és elbírálásában a dm drogerie markt partnere a Gyermekeink Egészséges Fogaiért Közhasznú Alapítvány.
A dm Kft. és az alapítvány várja olyan magyarországi általános iskolák jelentkezését, akik azonosulni tudnak a "mosolygó fogacskák" program célkitűzéseivel, gondot fordítanak a gyermekek megfelelő fogápolására, és szívesen vennék ehhez mind a termékbeli, mind pedig a szakmai támogatást.

Elérhető támogatás:
A dm Kft. és a Gyermekeink Egészséges Fogaiért Közhasznú Alapítvány maximum 10 000 csomag, első osztályos diáknak biztosítja a fogápolási kezdőcsomagot valamint hasznos oktató anyagot. (Nyertes iskolánként csak az első osztályos gyerekek kapnak ajándékcsomagot! A csomag tartalma 1 db colgate gyermekfogkefe, 1 db 19 ml-es colgate fogkrém, 1 db fogkefefej tartó, 1 db fogmosó pohár, 1 db fogápolási tanácsokat tartalmazó füzet, 1 db tükörre ragasztható matrica.)

Fődíj: Házhoz megy a fogtündér! Fogászati szűrés a nyertes iskola összes 1. évfolyamos diákjának, amelyet várhatóan 2014. október 15-én egy mozgó fogászati busz segítségével, az iskolában tartunk! Hogy a gyerekek ne féljenek többet a fogorvostól!

A pályázati kiírás: 
A dm Kft. és a Gyermekeink Egészséges Fogaiért Közhasznú Alapítvány Rajzpályázatot hirdet, amelyre várja bármely magyarországi székhellyel rendelkező általános iskola 1.osztályos tanulóinak rajzait az alábbi témakörökben:
1. Találkozás a fogtündérrel!
2. Te hogyan képzeled el a fogtündért és a fogmanót?
3. Rajzold le, te mit tanácsolsz, hogyan mossanak fogat a gyerekek!
A rajzpályázatra nevezni lehet tetszőleges technikával (montázs, fotók felhasználása, textilmunka, zsírkréta, papírkivágás, stb.) elkészített A4-es méretű rajzokkal.

A pályázatok benyújtásának módja, helye: A pályázatra jelentkezni a jelentkezési lap pontos kitöltésével és beküldésével lehet. A jelentkezési lap mellé csatolni kell a pályázatra jelentkezettek rajzát/rajzait.

A jelentkezési lapot és a pályázati anyagot elküldheti e-mailben a mosolygofogacskak@egyszervolt.hu email címre, vagy "mosolygó fogacskák-pályázat" jeligével postai úton az alábbi címre:
4Kids Meseportál Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., valamint a http://www.mosolygofogacskak.hu oldalon keresztül online.
Kizárólag pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési lapokat tudunk elfogadni!


Bővebb információ:
T: +36-1-214-1414, H-P: 9.00-17.00 között
E-mail: mosolygofogacskak@egyszervolt.hu
Pályázati dokumentáció tartalma:
- jelentkezési lap
- a pályázatra beadott rajzok.

Pályázók köre: Magyarországi általános iskolák 1. osztályos tanulói.

A pályázat elbírálásának kritériumai:
- 1. évfolyamos gyerekek pályázhatnak;
- minden iskolából, minden 1. osztályos tanuló csak 1 rajzzal pályázhat, azaz az iskola maximum az első osztályos gyerekek számának rajzaival pályázhat;
- az 1. osztályos tanulók milyen arányban vettek részt a pályázaton?
- az iskola címéről beérkezett pályaművek kerülnek elbírálásra;
- diákok csak az iskola keretein belül pályázhatnak. Egyéni jelentkezéseket nem tudunk befogadni!
- a megadott témákhoz mennyire kapcsolódik a rajz;
- a jelentkezések a pályázat lezárását követően beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra;
- postai úton történő jelentkezés esetén a postára adás dátuma a mérvadó.

Pályázatok értékelése: A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. Amennyiben a jelentkezési lap megfelelően van kitöltve és a pályázó csatolta a pályaműveket, akkor a pályázatok elbírálása a fentiekben feltüntetett szempontoknak megfelelően történik. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs. A legkreatívabb pályázatokat a http://www.mosolygofogacskak.hu oldalon, a dm facebook oldalán a vállalat közzé teszi, valamint active beauty magazinjában a pályázó iskola vezetőjével készített riport formájában publikálja.
A pályázati döntés várható időpontja: 2014. október 08.
Értesítés a döntésről: 2014. október 08-15. között várható.
A döntésről a jelentkezők e-mailben kapnak tájékoztatást.

2014. augusztus 11., hétfő

Pályázati Hírlevél 33. Hét
Szülősegítő szolgáltatások támogatása fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet civil és egyházi szervezeteknek  fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatására. Az elérhető támogatás mértéke programonként 1,2 millió Forint. Tovább a pályázatra

Pályázat rendszeres táncházi programok támogatására
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdetett rendszeresen működő, olyan táncházi programok támogatására, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre. 
Tovább a pályázatra

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatra„Zöld Óvoda” pályázat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum pályázatot hirdet óvodák számára „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére. Tovább a pályázatra


Tanulmányi ösztöndíjprogramok 

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Tovább a pályázatra