2015. október 20., kedd

Velux ösztöndíj

Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux  alapítvány támogatásával két ösztöndíjat hirdet  meg állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma származású diákok számára, kétéves időtartamra.

Kik jelentkezhetnek?

Az ösztöndíjakat azok a 2016. szeptember 1-jén 16. életévüket már, de 19. életévüket még be nem töltött középiskolások pályázhatják meg, akik érettségi vizsgájukat 2017-ben vagy 2018-ban tennék le, nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, és
1) állami gondozottak, és ezt a Gyámhatóság igazolásával bizonyítják, vagy
2) LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben laknak (ezek listája elérhető honlapunkon),
és ezt lakcímkártyájuk fénymásolatával igazolják, vagy
3) a roma/cigány kisebbség tagjai, amiről írásos nyilatkozatot küldenek.
Elsősorban olyan diákok jelentkezését várjuk, akik családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65.000 forintot, beleértve a segélyeket és a vállalkozásokból vagy más forrásokból szerzett bevételeket. Az egyesület fenntartja a jogot, hogy a válogatás során a különböző jövedelmi forrásokról dokumentumokat kérjen, ill. az ösztöndíjra esélyes diákok környezetével megismerkedjen.


Az ösztöndíj juttatásai

Az ösztöndíj fedezi a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit, évi egyszeri oda-vissza utazás költségét, a zsebpénzt és a biztosítást, szükség esetén a nyelvi előkészítést.
Az angol nyelv legalább közepes szintű ismerete előny, de nem mindenképp szükséges feltétel. Az UWC iskolák felkészültek az angolul kezdetben gyengébben beszélő diákok fogadására is.

Hogyan lehet pályázni?

Pályázni online regisztrációt követően lehet a http://www.uwc.hu/app/velux oldalon.
A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2016. január 6. 23:59 (szerda).
Az írásos pályázat alapján a második fordulóba jutott jelentkezőket személyes interjúra hívjuk, melynek időpontja 2016.02.20. Az itt megismert jelöltek közül választjuk ki a harmadik forduló résztvevőit. Ez egy kétnapos tábor melynek időpontja, 2016.03.19-20. (szombat-vasárnap). Itt közös tevékenységek, játékok során ismerkedünk a résztvevőkkel. A pályázáskor kérjük figyelembe venni, hogy a fenti időponton nem áll módunkban változtatni. A távolmaradás a jelentkező ösztöndíjpályázatból való kizárását vonja maga után. A második és harmadik fordulón való részvétel ingyenes, az útiköltséget is téríteni tudjuk. 
Kapcsolat, érdeklődés: veluxosztondij@uwc.hu
 
A Velux ösztöndíjra pályázó diákok párhuzamosan részt vehetnek az UWC Magyarország általános ösztöndíj-pályázatán is. A két válogatás egymástól függetlenül zajlik.

2015. október 1., csütörtök

Tanoda programok támogatásaA felhívás kódszáma: EFOP-3.3.1-15
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2015. évi Fejlesztési Keretében 5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma EFOP keretében: 170 - 200 db.

Pályázhat:
Egyéb egyesület (GFO 529)
Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559
Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569)
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)

A felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése az alábbiakban meghatározott időközönként, szakaszos elbírálással történik:
Az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2015. október 30-tól 2015. december 31-ig van lehetőség.
A második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 1-jétől 2016. július 30-ig van lehetőség.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A pályázat itt elérhető