2013. augusztus 31., szombat

Pályázat szociális szolgáltatások nyújtásának támogatására a Svájci Magyar Civil Alap 2013 keretében


Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve pályázatot szociális szolgáltatások nyújtásának támogatására a Svájci Magyar Civil Alap 2013 keretében.

Benyújtási határidő: 2013. október 28-ig este 6 óra.
A pályázat célja: Szociális szolgáltatások nyújtásának támogatása:
 • a szociális szolgáltatások és az egészségügy terén, valamint a szociális védőháló egyéb alrendszereiben tevékenykedő állami szereplők és a szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le nem fedett, (hiány)területek azonosítása, hatékony és eredményes programok kidolgozása a problémák megoldására, állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása szociális területen;
 • szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, előírások tovább fejlesztése az érdekeltek széles körének bevonásával, a kormányzati, önkormányzati szervek és civil szervezetek közötti együttműködés kialakításával, illetve – az adott helyzethez és a lehetőségekhez mérten – helyi jogalkotási kezdeményezések révén;
 • kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani (beleértve például egyes tevékenységek engedélyeztetését) és az intézményrendszer egyenrangú partnereként tudjanak tevékenykedni, beleértve a külső (humán és pénzügyi) erőforrások bevonását, az átláthatóság és elszámoltathatóság követelményeivel kapcsolatos ismereteket, különös tekintettel a helyi környezetben végzett szociális szolgáltatásokra;

Pályázók köre
Szociális területen Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyébentevékenykedő civil szervezetek, szövetségek, alapítványok, szociális szövetkezetek.

A pályázó szervezetek lehetnek:
§  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek megfelelnek az alábbiakban felsoroltaknak:
·         bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább két (2) éve bejegyzésre kerültek;
·         székhelyük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van;
·         nincs köztartozásuk;
·         függetlenek a közigazgatási szervektől és intézményektől és a helyi önkormányzatoktól (egyesületek, szövetségek esetében a tagok és a képviselők között nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak). 
§   a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek megfelelnek az alábbiakban felsoroltaknak:
·          bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább két (2) éve bejegyzésre kerültek;
·        székhelyük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van;
·         nincs köztartozásuk;
·    függetlenek a közigazgatási szervektől és intézményektől és a helyi önkormányzatoktól (alapítványok esetében az alapítók között nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak).
§   A 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek, melyek
·         bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább két (2) éve bejegyzésre kerültek;
·        székhelyük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van;
·         nincs köztartozásuk.

Különösen várjuk a kis- és hátrányos térségekben dolgozó kis szervezetek pályázatait és külön biztatjuk ezeket a szervezeteket, hogy a pályázati koncepciójukkal keressék meg a lebonyolító alapítványokat, éljenek az információs napok és konzultációs alkalmak lehetőségeivel!


Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be (a szociális és környezeti témakörökre együttesen). A Civil Alap 2012-es első kiírásán nyertes szervezetek csak abban az esetben adhatnak be újabb pályázatot, ha korábbi pályázatuk elszámolása rendben lezárult. 
A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják.

Partnerszervezetek lehetnek:

 • a pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban bejegyzett civil szervezetek;
 • a máshol bejegyzett magyarországi ernyőszervezetek és szövetségek, amelyek tagszervezettel rendelkeznek a fenti két régióban;
 • Svájcban működő civil szervezetek (a nyilvántartásba vétel helye szerinti ország irányadó joga szerint alapított/létrehozott civil szervezetek), azaz egyesületek, társadalmi szervezetek, szövetségek, valamint magánalapítványok.
További (a támogatásból nem részesülő) együttműködők lehetnek magyarországi állami, önkormányzati szervek és intézmények valamint társulásaik és a célrégiókkal határos országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia)működő, bejegyzett civil szervezetek.

A pályázat részletei

A szétosztható forrás nagysága: 882 235 CHF, azaz 212 424 552 Ft.Két kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

 • 2000 és 9999 CHF, azaz 481 560 – 2 407 560 Ft nagyságú kisprojektek;
 • 10 000 és 49 999 CHF, azaz 2 407 800 – 12 038 760 Ft nagyságú középprojektek;
pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként biztosítania, mely nem származhat természetbeni hozzájárulásból, kizárólag a pénzeszközökből (készpénz, számlapénz). A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként biztosítania, mely nem származhat természetbeni hozzájárulásból, kizárólag a pénzeszközökből (készpénz, számlapénz). Az önrész nem származhat más, a Magyar Állam központi költségvetése által finanszírozott alrendszerből (ideértve a Nemzeti Együttműködési Alapot és a Strukturális Alapokat), kivéve a kifejezetten önerő támogatására szolgáló forrásokat (pl. Nemzeti Együttműködési Alap önerő alapja).
projektek legfeljebb 12 hónapig tarthatnak (minimum projekthosszúság nincs meghatározva) és legkésőbb 2015. február 28-ig be kell, hogy fejeződjenek.

A pályázat benyújtása
Pályázni a www.svajcivil.hu oldal űrlapkitöltő programján keresztül lehet.

További információ
A pályázatírási időszakban a programkezelő alapítványok munkatársai mind a 6 megyében információs napokat és egynapos projekttervező és fejlesztő képzéseket tartanak, a pályázatok minél magasabb színvonalú kidolgozásának elősegítése érdekében.A programkezelő alapítványok képviselői helyi civil szervezetek, központok, közösségek meghívására előzetes egyeztetés alapján további konzultációs alkalmakat tartanak bármelyik érintett megye településein, amennyiben a helyi szervező biztosítani tudja az esemény lebonyolítását és legalább 10 (5 szervezet)- a program iránt kifejezetten érdeklődő – fő részvételét.
Kérdéseket feltenni a következő elérhetőségeken lehet
 1. A pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatban: Kárpátok Alapítvány-Magyarország, Elérhetőségek: tel:(36)516-750, email: helyiiroda@svajcivil.hu
 2. A beszámolókkal, pénzügyekkel kapcsolatban: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet), Elérhetőségek: tel: (1)411-0410, email: penzugy@svajcivil.hu
 3. Szakmai ügyekben: Autonómia Alapítvány, Elérhetőségek: tel: (1)237-6023, email: szocialis@svajcivil.hu

2013. augusztus 30., péntek

„Otthon az erdőben” pályázat budapesti, és Budapest 100 km-es körzetében működő általános és középiskolák részére erdőkkel, fákkal kapcsolatos oktatási projekt tervezése és megvalósítása témában

A program célja, hogy a csatlakozó iskolák diákjai minél több időt töltsenek erdei környezetben, megszeressék a természetet, felismerjék a természeti értékeket, és mindeközben jól érezzék magukat.
A pályázat keretében az IKEA Lakberendezési Kft. jóvoltából 25 iskola részesült idén is támogatásban, hogy a beküldött projektjüket megvalósíthassák. A nyertes iskolák az anyagi támogatás mellé egy terepi eszközkészletet kaptak ajándékba.
A következő tanévre vonatkozó projekttervekkel 2013. szeptember 16-ig lehet jelentkezni. A korábbiaktól eltérően a következő tanévben 15 nyertes iskola közül 5 az MKNE szakmai díját nyeri el 2013. novemberében, 10 iskolát pedig az IKEA Family tagok választanak 2014. januárjában. A támogatások összege iskolánként 160 000 Ft lesz ismét, melynek egy részét (85 000 Ft értékben) terepi eszközkészlet formájában kapja a nyertes.

2013. augusztus 28., szerda

Pályázat Civil szervezetek, Iskolák, Óvodák, Egyházi szervezetek szakmai programjainak, kirándulásainak étkezési támogatására

A pályázatban biztosított étkezési lehetőség Szeged városában vehető igénybe, a kiírás annak lehet érdekes, aki ide tervez gyerekekkel kirándulást, osztálykirándulást.
Kiíró:
Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány
Támogatás célja:
Civil szervezetek, Iskolák, Óvodák, Egyházi szervezetek szakmai programjainak, kirándulásainak
támogatása ingyenes étkezéssel maximum 35 főig.
Beadási határidő: 2013 november 30.
Pályázatot nyújthatnak be:

 •  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok), 
 • egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet) 
 • iskolák
 • óvodák

Támogatás feltételei:
 • Legalább egy hátrányos helyzetben élő gyermek ingyenes részvétele a támogatni kívánt programon, utazáson. Abban az esetben ha az egy főre eső részvételi díj magasabb az alapítvány által kiadott támogatásánál, akkor lehetőség van kompenzáció kérésére maximum 1 diák és 10.000,- forint erejéig. (Ha kompenzációt kérnek, akkor azt az adatlapon feltétlenül tüntessék fel.)
 • A megvalósítani kívánt utazás, program rövid leírása.
 • Ha van részvételi díja az utazásnak, programnak, akkor kérem csatolják a szülő által írt igazolást, hogy a pályázatnak köszönhetően a gyermeke ingyenesen vehet részt a programon, utazáson. Abban az esetben ha az utazás szervezés alatt áll, akkor ezt a mellékletet a támogatás igénybevétele előtt legkésőbb 5 munkanappal kérjük eljuttatni az alapítványhoz a lent megadott elérhetőségeken.
 • Az ingyenes étkezést kizárólag 18 év alatti nappali tagozatos diákok vehetik igénybe, továbbá 10 gyermekenként 1 felnőtt kísérő.
A támogatás mértéke:
Maximum 35 fő / nap és maximum 2 alkalom.
Az alapítvány 550,- forintban számol el egy kétfogásos ebédet. 

A Támogatás helyszíne:
• 10 főig az alapítvány szociális éttermében a Kapocs Ételbárban. 6720 Szeged, jókai utca 7.
• 10 fő fölött az alapítvány Közösségi házában. 6724 Szeged, Vértói út 3.
• Igény szerint Szeged egész területén kiszállítással, szervírozás nélkül.

Támogatási keret:
• 2500 adag ebéd (heti 150 adag)
A támogatások kiadása folyamatos 2013 december 21-ig

Pályázathoz csatolni kell:
• Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot cégszerűen aláírva.
• Civil szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat.
• Ha van részvételi díja az utazásnak, programnak, akkor kérem csatolják a szülő által írt igazolást, hogy a pályázatnak köszönhetően a gyermeke ingyenesen vehet részt a programon, utazáson. Abban az esetben ha az utazás szervezés alatt áll, akkor ezt a mellékletet a támogatás igénybevétele előtt legkésőbb 5 munkanappal kérjük eljuttatni az alapítványhoz a lent megadott elérhetőségeken.

A kitöltött adatlapot és a mellékletet a: palyazatetkeztetesre@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. A tárgymezőbe írják be: „Pályázat étkeztetésre”
Postai úton nem kell beküldeni a pályázatot.

A pályázatok elbírálását a Kuratórium végzi heti rendszerességgel.
A pályázatról bővebb felvilágosítást az egyebedegyesely@gmail.com e-mail címen, és a 0670-948-18-99-es telefonszámon kérhettek.


2013. augusztus 26., hétfő

Pályázati Hírlevél-35. hét

Ezen a héten a következő pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:
 • Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Pályázat szociális és gyermekvédelmi intézmények számára kihelyezett ingyenes képzéseken való részvételre
 • A Hankook Tire Magyarország Kft abroncsadományozási programot hirdet civil szervezetek számára
 • Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: Tartós munkanélküliek munkavállalását segítő lakhatási támogatás
 • Szent Imre ösztöndíj
 • Pályázat a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására
 • Földhaszonbérleti pályázatok a “Földet a gazdáknak” program keretén belül
 • Mese határon innen és túl – Meseíró pályázat óvodapedagógusoknak
 • Krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatása
 • Lippai Balázs honvédelmi ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknak
 • Szociálisan rászoruló személyek hosszú távú támogatását célzó pályázatok
 • Láthatatlan Angyalok – Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program
 • Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására
 • MACIKA esélyteremtő ösztöndíjak szakiskolai, középiskolai tanulóknak és felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
 • Pályázat Bemutató Üzem cím elnyerésére, innovatív technológiák bemutatására
 • Változás! Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Pályázat ingyenes szociális továbbképzéseken való részvételre: „Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pályázati feltételek 2013 augusztus 15-től érvényes módosításai szerint már a 2014 december 31-e után lejáró továbbképzési kötelezettséggel bíró személyes gondoskodást végző szakemberek pályázatait is fogadni tudjuk.”


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai kapcsán az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a figyelmeteket:


A korábban megjelent pályázatok kapcsán pedig ismételten szeretnénk felhívni a figyelmeteket:
 • A Magyar Olimpiai Bizottság pályázatot hirdet Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
 • A Nemzeti Kulturális Alap pályázata köztéri munkák létrehozásának támogatására önkormányzatok részére
 • MOL tehetségtámogató program
 • Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása
 • Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
 • Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
 • Bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák számára ajánljuk az egészségmegőrző, betegségmegelőző mini-projektek támogatására kiírt pályázatot
 • Megjelent a TÁMOP-5.3.6-11/1-es komplex telep-programok nyertesei számára az infrastrukturális beruházások támogató kiírás
 • LEADER pályázatok: június 17-től beadhatóak


ÚJ!
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Pályázat szociális és gyermekvédelmi intézmények számára kihelyezett ingyenes képzéseken való részvételre
Beadási határidő: 2013. október 31.
A pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók képzéseken történő részvételére abban az esetben is, ha a megyeszékhelyekre való eljutás bármely okból kifolyólag problémát jelent az intézmény dolgozóinak.
Törekvésünk tehát az, hogy csökkentsük a képzésre való eljutás, a munkából való kiesés idejét, a helyettesítés problematikusságát, összességében a munkáltatói/munkavállalói terheket. Célunk ezért az, hogy a továbbképzési, képzési programok lebonyolításához a munkavállalók számára a lehető legközelebbi helyszínt találjuk meg.
A képzéseken való részvétel ingyenes!
Pályázhatnak:
Szociális és gyermekvédelmi ellátás területén tevékenykedő intézmények
Kihelyezett képzési helyszínként kizárólag VÁROSOK -kivéve a főváros és a megyeszékhelyek, NAGYKÖZSÉGEK, KÖZSÉGEK ÉS FALVAK szociális és gyermekvédelmi intézménye(i) pályázhat(nak)!
Jelen pályázati felhívás keretében egy intézmény egyidejűleg több pályázat beadására is jogosult.
A pályázat formai/tartalmi követelményei
1. A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, különös tekintettel a képzés helyszínéül szolgáló város –kivéve a főváros és a megyeszékhelyek, nagyközség, község, vagy falu megjelölésére.
2. A képzésre a pályázó intézményből/szervezetből, vagy több, egymással együttműködő intézményből/szervezetből legalább 25 fő –amely személyek a jelenleg érvényes pályázati feltételeknek megfelelnek- megjelölése.
Bővebb információ:
Munkaidőben 9.00 és 11.00 óra között telefonon
Teljes munkaidőben e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken:
NCSSZI Észak-magyarországi Regionális Iroda
Telefonszám: +36/36-310316; e-mail: eger@ncsszi.hu
NCSSZI Nyugat-dunántúli Regionális Iroda
Telefonszám: +36/96-310008; e-mail: gyor@ncsszi.hu
NCSSZI Dél-alföldi Regionális Iroda
Telefonszám: +36/76-320066; e-mail: kecskemet@ncsszi.hu
NCSSZI Észak-alföldi Regionális Iroda
Telefonszám: +36/56-340926; e-mail: szolnok@ncsszi.hu
NCSSZI Közép-dunántúli Regionális Iroda
Telefonszám: +36/34-313616; e-mail: tatabanya@ncsszi.hu
NCSSZI Dél-dunántúli Regionális Iroda
Telefonszám: +36/72-210253; e-mail: pecs@ncsszi.hu
NCSSZI Közép-magyarországi Regionális Iroda
Telefonszám: +36/1-3221454; e-mail: wesselenyi@ncsszi.hu

 ÚJ!
A Hankook Tire Magyarország Kft (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.; továbbiakban: Társaság) abroncsadományozási programot hirdet
A Hankook Tire Magyarország Kft (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.; továbbiakban: Társaság) abroncsadományozási programot hirdet annak érdekében, hogy segítse azokat az országos és/vagy lokális hatókörű szervezeteket, amelyek tevékenységükkel a társadalom számára fontos szolgálatot tesznek.
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek (továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük biztonságának elősegítése.
A támogatás formája:
a Társaság által gyártott gumiabroncsok ingyenes juttatása. Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét, azonban a pályázott, illetve megítélt garnitúrák száma nem haladhatja meg a szervezet tulajdonában, vagy üzembentartásában levő, és ténylegesen üzemben is levő gépjárművek számát.
A program jelentkezőivel szemben támasztott feltételek:
közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma,
alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység):
vér vagy szervszállítás,
betegszállítás,
gyermekmentés vagy szállítás,
koraszülött mentés vagy szállítás
gyermekedukáció
bűnmegelőzés
hátrányos helyzetűek segítése
Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén.
A jelentkezés benyújtásának módja:
az erre a célra létrehozott alábbi weboldalon, amelynek címe: http://www.hankookadomany.hu/felhivas. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.
Az érvényes jelentkezés minimális tartalma:
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a szervezet létezésének és közhasznú státuszának igazolására
 • az alapító okirat vagy alapszabály másolata
 • az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedélyének másolata
 • a támogatott tevékenység rövid bemutatása, mely minimálisan tartalmazza a szervezet által végzett, támogatott tevékenységfajta megnevezését, ennek földrajzi területét és számszerű eredményeinek rövid bemutatását (pl: használt autók száma, éves futott átlag km, ellátott esetek/érintettek száma,)
 • 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességi igazolás
 • a program keretén belül elérhető abroncsok közül az igényelt abroncs méretének és fajtájának (téli vagy nyári) megjelölése (a program keretében elérhető abroncsméretek és fajták köre a program weboldalán található ’Pályázom’ menüpont alatt megtekinthető és kiválasztható)

A programra való jelentkezés hiánytalan benyújtásának határideje: 2013.09.25.
A beérkező igények elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja.
Értesítés: A Hankook Tire Magyarország Kft nyertesség esetén elektronikus úton a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címre küld értesítést a pályázónak. A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookadomany.hu) is közzétesszük. A nyertesek a gumiabroncsokat a Társaság rácalmási székhelyén vehetik át, előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2013.10.30-ig.
Egyéb rendelkezések:
A programra való regisztrációval a jelentkező szervezethozzájárul ahhoz, hogy az adomány átadásához kapcsolódó médiaeseményen a Hankook Tire Magyarország székhelyén vagy más, később megjelölendő helyszínen részt vesz, és hogy a pályázat eredményeinek kommunikációjában nevét a Társaság felhasználja
vállalja, hogy amennyiben van saját honlapja, azon legalább 12 hónap időtartamig a Hankook logót feltünteti és a pályázatban érintett járművén, vagy járművein a Társaság logóját matrica formában elhelyezi, azok állapotáról gondoskodik. elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért


ÚJ!
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: Tartós munkanélküliek munkavállalását segítő lakhatási támogatás
Az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javulása, elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 2012. október 1-jétől lakhatási támogatás nyújtható. Az álláskeresők így olyan munkalehetőséget is elfogadhatnak, amely adott esetben az állandó lakóhelyüktől távol (100 km-en túl, vagy 5 órát meghaladó utazással jár) található.
A támogatás folyamatosan igényelhető.
Vissza nem térítendő támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, akik
–          legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, vagy
–          pályakezdő álláskeresőként nyilvántartottak, vagy
–          csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartottak vagy
–          közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottak, és akik a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében vállalják, hogy a lakóhelyüktől távoli munkalehetőséget is elfogadnak, vagy
–          legfeljebb 30 napja munkaviszony keretében foglalkoztatottak, és az előző 4 kategória valamelyikébe tartoztak a foglalkoztatás megkezdése előtt
-           aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja, és
-           aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és
-           akinek az utolsó munkahelye) nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel a fent meghatározott munkaviszonyt létesít, és
-           lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és
-           aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő
-           a lakhatási támogatás segítségével létrejövő fent részletezett munkaviszonya által olyan rendszeres jövedelmet szerezzen, amely havi bruttó rendszeres jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát, és
-           a munka törvénykönyve szerinti érvényes munkaszerződéssel, vagy kinevezéssel, vagy ösztöndíjas foglalkozatásról szóló szerződéssel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, amely tartalmazza a munkavégzés helyét is, és
-           bérleti szerződéssel igazolja a munkavégzés helyén, vagy a megfelelő településen (olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát) lévő lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását,
-           rendelkezzen banki lakossági folyószámlával, amelyről teljesíti a bérleti szerződésben foglalt bérleti díj bérbeadó részére történő átutalását.

A támogatás folyósításának időtartama legalább 6, legfeljebb 18 hónap.
A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan, 1 fő esetében – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a támogatás folyósítási időtartamának
a) az első harmadában a havi 100 ezer Ft-ot,
b) a második harmadában a havi 60 ezer Ft-ot,
c) a harmadik harmadában a havi 40 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg. Két fő nem közeli hozzátartozó együttköltözése esetén is ezen összeget szükséges figyelembe venni. Amennyiben több hozzátartozó veszi igénybe a támogatást, a támogatási összeg növekszik!
A kirendeltségnek a támogatás megítélésében és összegének meghatározásában mérlegelési lehetősége van.


ÚJ! 
Szent Imre ösztöndíj
A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-12. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 20.
A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés 2013. decemberben várható.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. A Kuratórium határozata értelmében nem fogadható el annak a pályázata, aki az előző évi ösztöndíj-szerződésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget.

Az ösztöndíjra pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet. Nyomtatványt bélyeggel ellátott válaszborítékkal az Alapítványtól lehet igényelni, vagy letölthető innen.
Információ telefonon: 1/342-6959 (munkaidőben). A pályázathoz csatolandó az oktatási intézmény vezetőjének, a helyi plébánosnak, hitoktatónak az ajánlása. 
A pályázatokat 2013. szeptember 20-ig kell benyújtani postán a Katolikus Központi Alapítvány címére: 1071 Budapest, Városligeti fasor 45. A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”. Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudjuk elbírálni. A kiértesítés postázásához a pályázat mellé bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékot kell csatolni.

Pályázat a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására
Pályázat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására.
A pályázat célja:
·         az állami fenntartású szakképző intézményben,  speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában, valamint  a nem állami fenntartású, költségvetési hozzájárulásban részesülő,  szakképzést folytató intézményben, speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában  nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók gyakorlati képzésének ellátásához, továbbá
·         a  felsőoktatási intézményekben  a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében, az államilag támogatott  hallgatói létszám tekintetében  folytatott  gyakorlati  képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.
A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a jelen Pályázati Kiírás 5. pontjában meghatározott pályázati prioritások szerint  a Magyarország  területén székhellyel rendelkező, a  gyakorlati képzési helyszínük (telephelyük) szerinti megyei decentralizált beruházási keretre:
1.      szakképzési hozzájárulásra kötelezettek,  azon  tanulók  vonatkozásában, akiknek  a  gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják,
2.      a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák,
3.      a nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzést folytató szakképző iskolák,
4.      a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,  az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában
5.      felsőoktatási intézmények.
A pályázható támogatás forrása
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási  pályázat pályázható kerete 5.367.110.000,- forint.
A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás.
A pályázható támogatás összege
·         Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek –  Maximális összeg:  15 000 000 Ft
·         (2) A speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák, (3.)  a nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzést folytató állami és egyéb fenntartásban lévő szakképző iskolák, (4.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában (intézményenként számítandó maximális összeg) és (5.)  felsőoktatási intézmények  - maximális összeg: 5 000 000 vagy 10 000 000 vagy 15 000 000 HUF. 
A  szakképzési hozzájárulásra kötelezettek esetében a  pályázatban érintett szakképzésekben a 2013/2014. tanév  tanulói létszáma  alapján az 1 fő  tanulószerződéses  tanulóra jutó igényelt támogatási összeg nem lehet több 1.500.000,- Ft-nál.
A képző intézmények esetén az elnyerhető maximális támogatás a tanulólétszám függvényében változik a következők szerint:
·         100 fős tanulólétszám alatt  5 millió Ft,
·         100 – 150 fő tanuló esetén  10 millió Ft,
·         150 fős tanulólétszám felett  15 millió Ft.
A pályázók a pályázattal kapcsolatban  kizárólag  elektronikusan a dtp2013@lab.hu  e-mail címen kaphatnak felvilágosítást.
Letölthető dokumentumok
·         Pályázati kiírás
·         Pályázati adatlap minta
·         Támogatási szerződés minta
A pályázat benyújtásának helye:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1439 Budapest, Pf. 630.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 10.
A fenti pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázatkitöltő program 2013. augusztus 21-től lesz elérhető.
További felvilágosítás a dtp2013@lab.hu e-mail címen kérhető.

Földhaszonbérleti pályázatok a “Földet a gazdáknak” program keretén belül
A Kormány áprilisban hirdette meg a “Földet a gazdáknak” programot, amelynek keretében állami földterületek haszonbérletére lehet pályázni. Legutóbb beszámoltunk róla, hogy újabb 100 ezer hektár állami földterületre lehet pályázni a programban.
Ezeken felül folyamatosan elérhető a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet oldalán a meghirdetett földterületek listája, amelyet nem közlünk egyenként, de érdemes időről időre meglátogatni a gazdálkodóknak.
A “Földet a gazdáknak” pályázatok célja
Családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az állattenyésztési tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása.
A pályázók köre
 1. az a természetes személy vehet részt, aki:
  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló, 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott szakképesítéssel, illetve végzettséggel rendelkezik;
  • családi gazdálkodó;
  • nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, vagy
  • egyéni mezőgazdasági vállalkozó;
  • polgári jogi társaság keretében pályázók
 1. olyan jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vehet részt:
  • amelynek a pályázat benyújtását megelőző adóévben a bevétele több mint 50%-ban a Tft. 3. § k) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből származott,
  • amely a pályázat benyújtását megelőzően lezárt adóévvel nem rendelkezik, főtevékenysége mezőgazdasági tevékenység, és vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évére vonatkozó üzleti terv szerinti bevétele, ennek hiányában a számvitelről szóló törvénynek a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint – a pályázat benyújtásának napjával, mint fordulónappal – kiszámított vállalkozásából származó bevétele több mint 50 %-ban a Tft. 3. § k) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből fog származni.
Kapcsolat
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
képviseli: Dr. Sebestyén Róbert elnök
e-mail: nfa@nfa.hu
A földhaszonbérleti pályázatok elérhetősége
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a “Földet a gazdáknak” program keretében meghirdetett földhaszonbérleti pályázatok megyénként:

Mese határon innen és túl – Meseíró pályázat óvodapedagógusoknak
A Mesekert Óvoda mesepályázatot hirdet határon innen és túl óvodapedagógusok számára. A pályázat célja 3-10 éves korosztálynak szóló mesék beküldése.
Beküldési határidő:  2013.szeptember.30.
Pályázók köre
Magánszemélyek: Magyarországon és határainkon túl élő (aktív és nyugdíjas) óvodapedagógusok és óvodapedagógus hallgatók.
Egy pályázó maximum 5 pályaművel pályázhat.
A témával kapcsolatos megkötés nincs. Maximum 5 nyomtatott oldal (A/4) (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5 margó) A zsűri által kiválasztott pályaművekből a Jánosi Ovi Alapítvány által kiadott mesekönyvben megjelenési lehetőséget biztosítunk.
További információ
Perjéssyné Vályi Judit, 06-30- 462-1873, mesekertjanosi@gmail.com

Krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatása
A Humanitás Szociális Alapítvány „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében pályázatot hirdet krízishelyzetbe került szociálisan rászoruló személyek és családok támogatására.
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30
A pályázat célja:
Az önhibáján kívül váratlan – ugyanakkor külső segítséggel biztosan vagy nagy valószínűséggel megoldható – krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok támogatása, amelylehetővé teszi az adott (az érintett létfenntartását veszélyeztető) probléma gyors és hatékony megoldását, s ezáltal biztosítja, hogy a támogatottak élete visszatérjen a normál mederbe.

Lippai Balázs honvédelmi ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknak
A Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” elnevezéssel.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 25.
A pályázat célja: Hátrányos helyzetű vagy roma tanulók támogatása.
Pályázók köre:
Magánszemélyek: Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.
Azon középiskolai tanulók, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatók, akik a 2013/2014. tanulmányi év I. félévében felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat.
A pályázat részletei
Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra.
Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege.
Benyújtás: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Budapest, 1885, Pf. 25. A borítékon fel kell tüntetni: „Lippai Balázs ösztöndíj”
További információ
Szabóné Szabó Andrea alezredes, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens, Telefon: + 36 1 474-1111/21-771. mellék, e-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu

Szociálisan rászoruló személyek hosszú távú támogatását célzó pályázatok
A Humanitás Szociális Alapítvány „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében pályázatot hirdet szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó hosszú távú támogatására.
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
A pályázat célja:
Programunk alapvető célja, hogy a szociálisan illetve egészségügyi szempontból rászoruló egyének és közösségeik részére támogatást nyújtsunk. Úgy véljük, hogy e támogatások akkor lehetnek a leginkább 
hatékonyak, ha azon rászorultakhoz jutnak el, akik – elsősorban személyükben rejlő – körülményeik okán képesek lehetnek problémás élethelyzetük megoldására.
A pályázat célja, a vagyoni helyzetük, egészségi állapotuk vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan rászoruló személyek, családok hosszabb távú támogatása, életminőségük, egészségi állapotuk, szociális helyzetük, és életkörülményeik javítása érdekében.

Láthatatlan Angyalok – Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program
A Humanitás Szociális Alapítvány „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében pályázatot hirdet „Láthatatlan Angyalok” pályázat címmel az alábbi célok megvalósítására.
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
A pályázat célja:
A vagyoni helyzetük, egészségi állapotuk vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan  rászoruló személyek, családok támogatása, akik szerény jelleműk, introvertált személyiségük, szellemi, testi fogyatékosságuk, vagy idős koruk okán önállóan alapítványi támogatásért fordulni nem tudnak, illetőleg problémáik megoldására mindenkor külső segítség bevonása nélkül törekszenek, de adott élethelyzetük ily módon, támogatás hiányában nem megoldható. 
A támogatás feltétele, hogy az alkalmas legyen az érintett személyek életminőségének, egészségi állapotának, szociális helyzetének, és életkörülményeinek érdemi javítására.

Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására
A Humanitás Szociális Alapítvány az OTP Bank Nyrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával pályázatot ír ki annak érdekében, hogy a nevelőszülői családokat és örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családokat támogassa, és lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse.
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. (hétfő) (A postabélyegző dátuma számít.)

MACIKA ösztöndíjak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2013/2014. tanévben pályázatot hirdet esélyteremtő ösztöndíjakra a következő kategóriákban:
Út a szakmához alprogram: Benyújtási határidő: 2013. szeptember 19. 24:00 óra A pályázatról részletesen itt olvashattok.
Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramok: Benyújtási határidő: 2013. augusztus 29. 24:00 óra A pályázatról bővebben itt olvashattok.
Út a felsőoktatásba alprogram: Benyújtási határidő: 2013. szeptember 08. 24:00 óra A pályázatról bővebben itt olvashattok.

Pályázat Bemutató Üzem cím elnyerésére, innovatív technológiák bemutatására
Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
A mezőgazdasági pályázat célja
A pályázat célja Bemutató Üzem cím elnyerése és bemutató üzemi programok megvalósítása.
Pályázók köre
Bemutató Üzem címre jogosult:
 • rendelet hatálybalépését megelőző gazdasági évben legalább 4 Európai Méretegység nagyságú gazdasággal rendelkező őstermelő, családi gazdaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, társas vállalkozás, termelői csoport, termelői és értékesítési szövetkezet, beszerzési és értékesítési szövetkezet, szociális szövetkezet,
 • legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdaság, vagy
 • legalább 2 hektár üzemi területtel rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaság.
Támogatás
A támogatás forrása az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló Innovatív technológiák elterjesztése bemutató üzemi projektek útján gazdaságokban és erdészetekben támogatási jogcímhez rendelt keretösszeg, amely 7 057 163 euró, de legfeljebb 2 milliárd forint.
A támogatás felső határa:
 • egy jogosult résztvevőre vonatkoztatva 88 euró, de legfeljebb 25 000 Ft,
 • egy bemutató üzemi programra vonatkoztatva 2200 euró, de legfeljebb 625 000 Ft,
 • egy Bemutató Üzem részére 2015. január 31-ig 52 929 euró, de legfeljebb 15 000 000 Ft.
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a.
A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történik 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig.

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Pályázat ingyenes szociális továbbképzéseken való részvételre

Jelentkezési határidő: Pályázatokat 2013. augusztus 01-től folyamatosan lehet benyújtani. 
Pályázat célja:
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  pályázatot hirdet a kiemelt projekt Szociális és gyermekvédelmi témájú továbbképzésein való részvételre. 
Támogatás formája:
A projekt keretében, a támogatásban részesülő személytől, képzési támogatás formájában a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a képzési költség teljes összegét átvállalja.
Amennyiben az adott képzés részben, vagy egészben bentlakásos formában valósul meg, akkor a képző intézmény a szállást és a kapcsolódó ellátást térítésmentesen biztosítja a képzési támogatás részeként. 
A képzésen résztvevők számára a képzés helyszínére történő oda-vissza utazási költséget nem térítjük. 
Támogatható pályázatok száma: 10 300 db országos szinten
Pályázhatnak:
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag olyan személyes gondoskodást végző természetes személy pályázhat: aki az alábbi, 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1. § (2) bekezdésben felsorolt szociális és gyermekvédelmi ellátás valamelyik területén dolgozik:
a. családvédelem, családgondozás
b. gyermekjóléti alapellátás
c. gyermekvédelmi szakellátás
d. fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
e. idősek szociális ellátása
f. hajléktalan-ellátás
g. pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása
és
 • aki a jelentkezés pillanatában munkaviszonnyal rendelkezik, nem áll felmondás alatt és a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján nem mentesül továbbképzési kötelezettsége alól.
 • aki még nem teljesítette az adott továbbképzési időszakában továbbképzési kötelezettségét.
 • amely munkavállalók továbbképzési kötelezettsége 2014 december 31-ig, vagy korábban jár(t) le.
Egy pályázó esetében, jelen pályázati felhívás keretében csak egy képzésen  való részvétele támogatható.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pályázati feltételek 2013. augusztus 15-től érvényes módosításai szerint már a 2014. december 31-e után lejáró továbbképzési kötelezettséggel bíró személyes gondoskodást végző szakemberek pályázatait is fogadni tudjuk!

Pályázatot benyújtani csak és kizárólag az NCSSZI Pályázatkezelő Rendszerén (továbbiakban PR) keresztül lehet, amely elérhető a www.tamop5410.hu weboldalon keresztül.


Pályázat helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
kiíró: Magyar Olimpiai Bizottság
kódszám: MOB-HSZE-13
határidő: A pályázatot és annak mellékleteit 2013. október 3-án 24 óráig kell postára adni.
A pályázat célja:
A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események,  különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban  megrendezendő helyi és területi programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport események támogatása, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:
„A” kategória: helyi jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események, melyek a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek sportolásra mozgósítani a lakosságot;
„B” kategória: A szabadidősporttal területi szinten foglalkozó sportszövetségek tevékenységének támogatása.
A pályázók köre:
„A” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §-a].
„B” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő területi hatókörű sportszövetségek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 19. §-a].
Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
Támogatás igényelhető:
„A” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő:
a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szabadidősport események megrendezésének;
a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek;
a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
 „B” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmód népszerűsítését szolgáló tevékenységekre, és rendezvényekre, amelyek,
összefogják a szabadidősport terén a megyében, megyei jogú városban működő formális és informális sportszervezetek, közösségek tevékenységét;
inaktív közösségeket, településeket és szervezeteket képesek a rendszeres szabadidő-sportolásra mozgósítani;
a megyei szintű szabadidősport szövetségi feladatok megvalósításának feltételéül szolgálnak;
új elemeket tartalmazó éves programot nyújtanak a szabadidősport terén az adott megyére, megyei jogú városra kiterjedően;
helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön;
a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítik;
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött sportolás.

Igényelhető támogatás formája és mértéke:
Az igényelhető támogatás mértéke minimum 100 000,-Ft.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázónak legalább a program összköltségének 20%-át kell saját forrásként biztosítani. A saját forrás 50 %-a biztosítható és beszámítható térítésmentes hozzájárulás (önköltségszámításon alapuló önkéntes munka, nem pénzbeli bevételként ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában.
A kategória: A támogatás utófinanszírozásos, előleg nélküli.
B kategória: A támogatás utófinanszírozásos, a megvalósításhoz 50 % előleg igényelhető.
Pályázat benyújtása:
Egyszeri regisztrációs díj megfizetése szükséges: A pályázati díj 6.350,-Ft (5.000,-Ft+ÁFA), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Pályázatkezelő Szervezet 11706016-20828176-00000000 számú elkülönített banki alszámlájára. Az átutalás közleményében a pályázó szervezet adószámát és a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB-HSZE-13)!
A pályázatot postai úton kell benyújtani: Magyar Szabadidősport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A benyújtás után hiánypótlásra nincs lehetőség!

A Nemzeti Kulturális Alap pályázata köztéri munkák létrehozásának támogatására önkormányzatok részére
Altéma kódszáma: 3974
Téma/célolyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik. A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és a közélet kérdéseire is reflektálnak, ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják.
Határidő: Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2013. szeptember 30-án, éjfélig lehet.
Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A pályázó nevezési díj címen 12.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát is –köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.
A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.
Pályázók köreönkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival.
Az önkormányzat több köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására is pályázhat, pályaművenként külön adatlapon.
Pályázati cél megvalósításának időtartama2013. augusztus 1.–2014. augusztus 1. 
Igényelhető támogatás5 millió forint.
Támogatás mértékea pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a.
A támogatás vissza nem térítendő!
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
 • anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok),
 • kivitelezés költsége (talapzat építése és szobor felállítása),
 • tiszteletdíj (a bevont művészek és tervezők),
 • technikai költségek (pl. daru bérlése),
 • szállítási költség,
 • szakvélemény kiállításának díja (Magyar Alkotóművészeti Kh. Nonprofit Kft.).
További információk: 
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.  

MOL tehetségtámogató program
Művészet-tudomány kategória 2013
Beadási határidő: 2013. szeptember 30.
Döntés: 2013. november
Támogatás keretösszege: 16.000.000 forint.
Támogatási időszak: 2013. szeptember 1. – 2014 augusztus 31.
A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig,és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség.

Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja: Egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok.
Pályázók köre:
Magyarországi és határon túli egyházi, felekezeti iskolát működtető intézmény
Támogatás:
Az elnyerhető támogatás összege minimum 50.000 Ft, maximum 300.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái
A kollégiumok tehetséggondozó és értelmiség formáló szerepének támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:
 • öntevékeny szakcsoportok kialakítása, működése,
 • helyi konferenciák megvalósítása,
 • kollégiumi közösségépítő és műveltségi jellegű rendezvények szervezése,
 • önnevelő közösségi megmozdulások,
 • kollégiumi hagyományok ápolása,
 • tehetséggondozást célzó rendszeres szakmai programok megszervezése, lebonyolítása,
 • kapcsolatok kiépítése határon túli magyar kollégiumokkal, illetve az azokkal működő cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális rendezvények támogatása.
Pályázók köre
 • magyarországi köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
 • határon túli magyar tannyelvű köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
Támogatás:
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft,  maximum 300.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái:
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása.
Pályázók köre:
 • Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek).
 • Országos hatókörű szakmai szervezetek.
Támogatás:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000,-Ft, azaz tizenöt-millió forint. Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft.
A  projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Pályázat iskolák és fenntartóik számára
A pályázat célja, hogy eltérő helyzetű gyermekeket oktató iskolák alakítsanak ki szoros együttműködést.
kódszám:TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1  
cím: „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”

A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2013. július 22-tól 2013. augusztus 16-ig, a „B” komponens esetében 2013. augusztus 21.-tól 2013. szeptember 17-ig lehetséges.

A kiírás a tervezettől több lényeges pontban is eltér, azoknak, akik már korábban foglalkoztak a tervezettel, érdemes odafigyelni a következőkre:
- csökkent a pályázatok támogatására szánt keretösszeg, mintegy 279 millió forinttal kevesebb a teljes forrás
- bővült a pályázók köre: alapfokú művészeti iskolák is pályázhatnak
- a pályázatban résztvevő két iskolának eltérő településeken kell működniük
- csökkent az indikátorok száma, mindössze 3 teljesítendő mutató maradt
- változott a környezeti fenntarthatósági feltétel: önkéntes gondonokságot kell vállalni a működési területen a korábbi újrahasznosított papírhasználat helyett
A kiírás alapján frissített részletes összefoglaló itt olvasható.

Pályázat egészségmegőrzést, betegségmegelőzést célzó mini projektek megvalósítására bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák számára
kiíró: Generali a Biztonságért Alapítvány
cél: Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy tenni kívánnak a gyermekek egészségmegőrzése érdekében.
A pályázók köre: A pályázatra bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák (valamint tanintézményeik) nyújthatják be pályázataikat.
A pályázat témája: Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben
Pályázási feltételek: Minden intézmény 1 db, maximum    3 oldal terjedelmű, írásban leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell magába foglalnia:
 • pontosan kitöltött pályázati adatlap,
 • a pályázott pénzösszeg felhasználási terve,
 • az intézmény eddigi   tevékenysége során,   hogyan segítette elő   a gyerekek egészséges életmódra nevelését,
 • pontos költségkalkuláció,
 • a pályázó intézmény   vezetőjének neve, az  intézmény neve, címe.
Nyeremények
A pályázatok közül 100 db nyertest választunk ki, minden nyertes 150 000 Ft támogatást kap a pályázat megvalósítására.
A pályázat beküldési határideje: 2013. szeptember 16.
A pályázatok elbírálási határideje: 2013.  október  21.
A nyertesek névsorának közzététele: 2013.  október 31.

Pályázat a Komplex telep-program TÁMOP-5.3.6-11/1-es kiírás nyertes projektjei számára
Kódszám: TIOP 3.2.3.A-13/1
cím: Lakhatási beruházások támogatása
Lakhatási beruházások támogatása a TÁMOP-5.3.6-11/1-es kíirás nyertes projektjeinek: A komplex telepes pályázatok első fordulójában nyertes projektgazdáinak készített egy kiírást az irányító hatóság a lakhatási problémák megoldására. A várhatóan 8-10 nyertes pályázó projektenként maximum 200 millió forintot fordíthat a lakókörnyezettel kapcsolatos rehabilitációra.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 1-és 30. között.

LEADER Program pályázatai
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete: a 2013-as LEADER támogatások feltételeiről.
Két fő célra vehető igénybe támogatás:
1) közösségi célú fejlesztésre
2) vállalkozási célú fejlesztésre
A pályázható támogatás összege 200.000-50.000.000 Ft-ig terjed.
Kik pályázhatnak?
A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.
1) Közösségi célú fejlesztések esetén:
A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,
b) nonprofit szervezet,
c) egyház
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
2) Vállalkozási célú fejlesztések esetén:
A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás
b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás
c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
d) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági ősteremelő
A támogatás mértéke:
- Ha a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 65 %-a
- Ha a fejlesztés nem hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 60 %-a
A támogatás mindkét esetben de minimis támogatásnak minősül!
A projekt adatlap formanyomtatvány és a projektjavaslat benyújtásához szükséges egyéb mellékletek végleges változatban az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport honlapján találhatóak meg
A pályázatokat elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapunk keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 8.00-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18.00 óráig.