2014. március 31., hétfő

Pályázati Hírlevél 14. hétNyári gyermekétkeztetési pályázat

Megjelent a Az emberi erőforrások minisztere 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelete a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 
2014. május 7.
Az önkormányzatok vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére. Tovább a pályázatra>>>


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírásai


HATÁRTALANUL! program 2014 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
A program keretében 7. osztályosok számára nyerhető támogatás 
Tovább a pályázatra>>>

Szociális földprogramok támogatása
Határidő 2014. 04. 03. !!!
A támogatásra önkormányzatok, azok társulásai és hozzájuk kapcsolódó civil szervezetek, szociális szövetkezetek, nonprofit gazdasági társaságok pályázhatnak három komponensen keresztül 500.000-3.500.000 Ft között. Tovább a pályázatra>>>


Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatra>>>Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai

Akciópályázat
Civil szervezetek pályázhatnak 1000-5000 euró támogatásra rövid kampányok, egyszeri akciók megvalósítására.
Tovább a pályázatra>>>Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. 

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. 
A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>


Pályázatok gyermekeknek
  
Új pályázato!!!


A
z óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes pályázatokat gyűjtöttünk össze.

Polgárőr Város, Polgárőr Község és Fővárosi Polgárőr Kerület címek elnyerése

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az Eln. 27/2014. számú határozata alapján országos pályázatot ír ki.
Benyújtási határidő: 2014. június 2 -án 13.00 óráig
A pályázat célja:
azon városok, községek és fővárosi kerületek önkormányzatainak elismerése - a polgárőr egyesület munkáját is figyelembe véve -, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatói és kezdeményezői a társadalmi bűnmegelőzésnek.

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja:
1. a pályázaton részt vevő településen (fővárosi kerületben) hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön;
2. a település (fővárosi kerület) önkormányzata úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatója legyen a polgárőr egyesületnek;
3. a település (fővárosi kerület) rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval, amelyet a képviselő testület fogadott el;
4. legyen stabil a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, a társadalmi bűnmegelőzés keretében pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi bűncselekmények számának csökkentésében;
5. a pályázatot a település (fővárosi kerület) POLGÁRŐR EGYESÜLETE és ÖNKORMÁNYZATA közösen nyújtsa be a POLGÁRMESTER és az EGYESÜLETI ELNÖK aláírásával az illetékes megyei (fővárosi) polgárőr szövetség útján, annak egyetértésével és támogatásával;
6. továbbá csatolják a pályázat anyagához az illetékes városi (fővárosi kerületi) RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK támogató nyilatkozatát.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség Elnöki hivatala titkárságára /1077 Budapest, Király u. 71./ címre írásban kell benyújtani 2014. június 2 -án 13.00 óráig, a kozpontiiroda@opsz.hu e-mail címre (beszkennelt formában).
Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum az irányadó.
A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság elutasítja.


Az elnökség döntéséről az OPSZ Elnöki hivatal a pályázókat aznap írásban értesíti.
A pályázaton nyertes önkormányzatok polgármestereinek a cím (díszoklevél) átadására az Országos Polgárőr Nap keretében kerül sor.
Az Országos Polgárőr Nap tervezett helyszíne és időpontja:
Békés, 2014. június 28. - szombat.

MOL Tehetséggondozásért Díj 2014

A MOL Tehetséggondozásért Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik meglátják a fiatal tehetségekben, sportolókban, művészekben a lehetőséget, és bátorítják első lépéseiket. 

A fiatal tehetségek, későbbi sikeres sportolók, művészek, szakemberek elindítása olyan áldozatkész tanárokon, edzőkön, szakembereken múlik, akik meglátják bennük a lehetőséget és bátorítják első lépéseiket. Díjunkkal az ő munkájukat szeretnék elismerni.

Kik lehetnek jelöltek?
Tanárok, nevelők, edzők, pedagógusok
- akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek; 
- akik tudományos, kulturális örökségünk átadásának kiemelkedő képviselői; 
- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását; 
- akik figyelnek a hátrányos helyzetű gyerekekre, segítik őket; 
- akik szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre.

A MOL Tehetséggondozásért Díj anyagi és erkölcsi elismerés, a díj értéke nettó 500.000 forint személyenként. A díjat évente négy tanárnak és négy edzőnek ítéli meg az Új Európa Alapítvány kuratóriuma.

2013-ban több mint 700 jelölés érkezett be a MOL Tehetséggondozásért Díjra. Jelenleg a 2013. évi jelölések értékelése zajlik. A jelölésekről az Új Európa Alapítvány kuratóriuma 2014. február végén hozza meg a döntést.

A 2014. évi jelölés módja: Jelölni a jelölt nevének, adatainak, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést indokolják. A 2014. évi jelölések kizárólag online módon küldhetőek be 2014. február végétől 2014. december 31-ig. 

2014. március 24., hétfő

Pályázati Hírlevél 13. hétNyári gyermekétkeztetési pályázat

Megjelent a Az emberi erőforrások minisztere 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelete a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 
2014. május 7.
Az önkormányzatok vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére. Tovább a pályázatra>>>Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírásai


HATÁRTALANUL! program 2014 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
A program keretében 7. osztályosok számára nyerhető támogatás Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása. 
Tovább a pályázatra>>>

Szociális földprogramok támogatása

A támogatásra önkormányzatok, azok társulásai és hozzájuk kapcsolódó civil szervezetek, szociális szövetkezetek, nonprofit gazdasági társaságok pályázhatnak három komponensen keresztül 500.000-3.500.000 Ft között. Tovább a pályázatra>>>

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása
Pályázat roma kulturális események támogatására civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, helyi önkormányzatok és közművelődési intézmények számára roma kulturális programok támogatására. Az elnyerhető támogatás programtól függően 250-700.000 Ft. 
Tovább a pályázatra>>>

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatra>>>


TANDEM Fejlesztési Alap – Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítésére
CímlapAz Ökumenikus Segélyszervezet  „TANDEM Fejlesztési Alap”  néven 2012-ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza nem térítendő  támogatásként összesen  több  mint  200 millió forinttal  támogatja  a magyarországi szociális szektort. Jelen (harmadik) kiírásban körülbelül 25-30 pályázat támogatására lesz mód. A pályázaton 2-4 millió forintnyi támogatást lehet nyerni programonként.                           Tovább a pályázatra>>>


Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai


Akciópályázat
Civil szervezetek pályázhatnak 1000-5000 euró támogatásra rövid kampányok, egyszeri akciók megvalósítására.
Tovább a pályázatra>>>Mozgasd be a világod! Civil műhelynap Pécsen
A műhelynap civil szervezetek, alulról jövő kezdeményezések képviselői számára ugyanúgy nyitott, mint bárkinek, aki aktív állampolgárként részt kíván venni a világunk alakításában. A műhelymunka során kistelepülési és városi közösségekben, fiatalok és idősek által egyaránt hasznosítható, akár fillérekből is elindítható kezdeményezéseket, újszerű módszereket kerülnek felvetésre és közös kidolgozásra. 
Tovább a műhelymeghívóra >>>Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. 

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. 
A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>


Pályázatok gyermekeknek
 
Új pályázato!!!

Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes pályázatokat gyűjtöttünk össze.
A gyermekpályázatokról bővebben itt olvashatsz >>>További futó pályázati kiírások:

Rendészeti pályára irányító tábor roma származású fiatalok részére

A Belügyminisztérium pályára irányító tábort szervez azoknak a roma származású fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.
Jelentkezési határidő: 2014. június 1.

A tábor időtartama: 2014. június 29-től július 4-ig

Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelményekről. A tábor a résztvevők számára térítésmentes.
A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot.

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik:
- 2014. szeptemberében kezdik meg gimnáziumban vagy szakközépiskolában a 11. vagy a 12. tanulmányi évfolyamot, 
vagy
- érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 21. életévüket 

Beküldendő:
1. önéletrajz
2. a 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány másolata (az idén érettségiző esetén) vagy
3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett
4. támogató nyilatkozat a helyi roma nemzetiségi önkormányzattól vagy roma civil szervezettől, ennek hiányában a település jegyzőjétől. 


Cím: Belügyminisztérium Személyügyi Főosztály Civilkapcsolati Osztálya
1903 Budapest, Pf. 314

További információ kérhető:
Dr. Véberné Rostás Krisztina, romaügyi referenstől Tel.: 06-1/441-11-57