2013. március 20., szerda

Máltaiak Bagon - fotósorozat

Sziasztok!

Több hírlevélben is írtuk, hogy a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Fehéren::Feketén – Felelősen a cigány-magyar együttélésről címmel fotópályázatot hirdetett. A kiírásra társadalomábrázolás, szociofotó témakörben várták a pályamunkákat, melyek a címre reflektálva a Kárpát-medencében élő cigányság és magyarság mindennapjait mutatják be. 

Ez a szellemiségében és megjelenésében is nagyon szép pályázat, itt elérhető >>

Érdekesség, hogy sok képsorozatot találtam Baranya megyéből (Bogádmindszent, óvoda Sellyéről, ormánsági életképek, ...), illetve Bagról. Köztük a Máltai Szeretetszolgálat orvoscsoportjának 2012-es szemészeti szűrését!

A fotópályázatra benevezett képsorozat itt érhető el: Máltai orvoscsoport Bagon >>


 

2013. március 19., kedd

Pályázatok 12. hét

AKTUÁLIS BEADÁSOK
 


A 10. heti hírlevél aktualizálva, mivel minket érintő kiírások nem voltak az elmúlt időszakban.
 
- Jövő hét hétfő a beadási határidő a NEA-s pályázatok esetén!  
A Nemzeti Együttműködési Alap (volt NCA) mind az öt civil kollégiumának pályázati felhívására vár, a civil szektortól szakmai programokat. Kapacitásfejlesztés, önkéntes képzés, vidékfejlesztés, társadalmi beágyazottságot növelő programok, stb.  Infók itt >>

- Két kiírás van a szociális gazdaság fejlesztésére. Az egyik a helyi önkormányzatok támogatásával létrehozott szociális szövetkezetek (elsősorban a START közmunkára épít), a másik pedig bármilyen szociális szövetkezet számára nyitva álló lehetőség. Beadás május 6. és június 6 között, ami miatt ne dőljön senki hátra... Az egyik kiírás itt >> A másik pedig itt >> 

- MOBILITÁS - Fiatalok Lendületben alprogramjai: 1. Fiatalok Európárt, 2. EVS Európai Önkéntes Szolgálat, 3. Fiatalok a világban, 4. Ifjúsági támogató rendszerek, 5. Fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói. Beadási határidő május 1., amit még fontos tudni, hogy egy kivételével mindegyik programhoz kell nemzetközi partner (persze földrajzilag és nem ideológiailag). Program itt >>

- Április 15-ig lakótelepi közösségekkel foglalkozó civilek pályázhatnak a TÁMOP 5.5.4-13/2 jelű, Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című kiírásra. Összefoglaló itt >>

- Norvég Civil Alap: A makroprojektek beadási határideje március 29., a mikroprojekteké április 29.
Részletek itt >> 

A makroprojektek témája:  szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek.
A mikroprojektek témája:a szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

- Március 22-ig a középfokú oktatási intézményeknek van lehetőségük pályázni az a Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (TÁMOP) című kiírásban (KMR-ben nincs pályázat)  

  - Március 29-ig lehet beadni a Svájci Hozzájárulás testvértelepülési és partnerségi komponensében pályázatot civil szervezetek nemzetközi (Svájc-Magyarország) együttműködésére, közös programok megvalósítására. Kiírás itt >>

- November 2-től a keret kimerüléséig a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben.

- Észak-Magyarországon március 1-től bölcsőde felújításra lesz lehetőség. Már van kitöltőprogram is az NFÜ honlapján.


  - A Roma Polgárjogi Szövetség rajzpályázatot hirdet „Roma hagyományok, kultúra” címmel óvodásoknak és általános iskolásoknak! Határidő március 31.! Bővebb információk itt >>

  - A Rákóczi Alapítvány március 29-ig várja a 7 országot átfogó összefogással megvalósuló Magyarságismereti Mozgótáborába a jelentkezőket. Részletek...>>

  - Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő 2013-ban is meghirdette pályázati felhívásait. Ezek közül leginkább a IV. Határtalanul kiírás lehet érdekes nekünk, hiszen ennek keretében magyarországi köznevelési intézmények pályázhatnak külhoni tanulmányi kirándulások, együttműködések megvalósítására a 2013/14-es tanévben. Kiírás itt elolvasható >>

- Az Erzsébet-program keretében 41 (!) különböző tematikus táborban való részvételre lehet pályázni! Emellett van még 8 darab szociális üdülési pályázat a weboldalon. Válogassatok >>

Ha bármilyen kérdés adódik, hívjátok Zugligetben Rékát és Leót!

Társadalmi egyeztetések

2013-ban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyik legfontosabb feladata, hogy a 2007-2013 közötti időszakban rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési forrásokat minél nagyobb hányadban lekössük. A következő hónapokban várhatóan sok új kiírás jelenik meg. Hogy ezekre könnyebben felkészülhessünk amikor majd rövid rendelkezési idő alatt be kell adni a pályázatot, feltesszük ide a társadalmi egyeztetésre meghirdetett pályázatok közül azokat, melyek fontosak lehetnek a munkánk során.
Mindezt nem kimondottan a véleményezés miatt, hanem inkább azért, mert a kiírások tervezett útmutatói már ebben a szakaszban megismerhetőek. Mindegyiket vártuk már nagyon!

1.
TÁMOP-3.3.14.A(B)-12/1 - Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok
HH-s és HHH-s tanulókat nevelő iskolák együttműködése. Fontos, hogy "különböző helyzetű iskolák" alakítsanak ki egymással intenzív kapcsolatot (tanulók és pedagógusok egyaránt). Legfőbb cél, hogy a pályázók a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba. Úgy fordítanám le, hogy a sok HH-s tanulóval rendelkező iskolák, a kevés HH-s tanulóval rendelkező iskolákkal kell együttműködjenek.
Május 6-től kezdődően folyamatosan lehet majd beadni (előre láthatólag).

2.
TÁMOP-5.3.11-13 - Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása
Célja, a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordítása, az életminőség javítása a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő önkéntes akciók sorozatának megvalósításával.
Kísérleti programról van szó, csak néhány pályázatot támogat a közreműködő szervezet. És LHH-k nem pályázhatnak!
Várható beadási határidő április 30.

3.
TIOP-3.2.3-A-12/1 - Lakhatási beruházások támogatása
Az első körös nyertes komplex telepes pályázattal rendelkezők adhatnak be pályázatot. Csak a nyertes önkormányzat pályázhat, konzorciumok nem. A 22 első körös projekt közül 6-8 helyen szeretne projektet a kiíró.
Beadni a felhívás megjelenésétől számított 60. napig lehet.

Jó munkát,
Réka és Leó

2013. március 13., szerda

Támogató információk a NEA-hozA NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KOLLÉGIUM

CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA” c.
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
(Pályázat kiírás kódja: NEA-TF-13-SZ)

1.                 A pályázat célja
A támogatás alapvető célja valós társadalmi problémák megszüntetésére, mérséklésére törekvő tevékenységek támogatása. A bírálat során előnyben részesül azon pályázatok támogatása, amelyek az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelelnek:
        helyi problémára reagálnak,
        az eredmény fenntarthatóságát biztosítják,
        önkénteseket vonnak be,
        új célcsoportokat érnek el,
        a projekt megvalósításához más szektort is bevonnak.

A pályázatban részletesen kérjük bemutatni a következőket:
        a pályázat mely valós társadalmi problémára, igényre ad választ;
        a támogatandó célkitűzést;
        a célkitűzés megvalósítási tervét;
        várható eredményeket;
        költségterv indoklását

2.                 Támogatható tevékenységek
Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

3.                 A támogatáson igénylehető összeg
250.000,- – 3.000.000,- Ft
Minimum 10% önerő vállalása mellett.

4.                 Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Alapítvány, illetve egyesület
Nem pályázhatnak azok a szervezetek, azon civil szervezetek, amelyek működési pályázatukat másik kollégiumhoz nyújtották be a NEA-13-M kiíráson belül.
Egyéb feltételek
     érvényes regisztráció az elektronikus pályázatkitöltő rendszerben (EPER);
     nincs hiánypótlás, minden mellékletet csatolni kell;
     a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát fel kell tölteni az EPER-ben vagy a www.birosag.hu oldalon;
     nem pályázhatnak a 2013. évében nyilvántartásba vett szervezetek;
     a pályázó a pályázati díjat határidőben át kell utalni (2.000,- Forint);
     50 millió forint éves árbevételt elérő szervezetek nem pályázhatnak;
     egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

5.                 Értékelési szempontok

Bírálati szempont                                                                                    Pontszám (max.)

Helyi, valós problémára reagál, igényt elégít ki.                                            15

Mérhető hatást gyakorol, konkrét eredménye van.                                     15

A megvalósítás helyén egyedi, újszerű megoldást nyújt, alkalmaz.         10

A projekt költséghatékony, a költségvetés illeszkedik
 a projektben megvalósítandó célokhoz.                                                           10

Széleskörű forrásbevonás
(önkéntesek, adományszervezés, más szektor, szponzorok).                    10


JÓ MUNKÁT MINDENKINEK!
HA ELAKADTOK, HÍVJÁTOK RÉKÁT ÉS LEÓT!

2013. március 8., péntek

Infoportált indított az EMMI civil szervezeteknek

www.civil.info.hu világhálós oldalon elérhető:

- valamennyi társadalmi szervezet bíróságon bejegyzett adatai;
- közérdekű önkéntes tevékenységi adatok;
- a pályázati lehetőségek;
- civil események;
- alapítás, működés, megszűnés;
- továbbá az is, hogy 1 százalékos felajánlásaikkal hányan és mekkora összeggel támogatták e szervezeteket.

Használjátok, vannak fent értékes információk!

2013. március 7., csütörtök

Pályázatok 10. hét

AKTUÁLIS BEADÁSOK
 
"Az év közepéig mintegy 500 milliárd forint értékben jelennek meg pályázatok." - mondta Csepreghy Nándor (NFÜ).
Addig is szemezgessünk abból, ami van... 

- Bevártuk a hírlevéllel a tegnapi napot, merthogy megjelent végre a szociális gazdaságot fejlesztő TÁMOP program (szociális szövetkezetek). Két kiírás van, az egyik önkormányzatok támogatásával létrehozott szociális szövetkezetek fejlesztése (elsősorban a START közmunkára épít), a másik pedig bármilyen szociális szövetkezeteknek nyitva álló lehetőség. Beadás május 6. és június 6 között, ami miatt ne dőljön senki hátra... Az egyik kiírás itt >> A másik pedig itt >> 

- A kisebb civil szervezetek készülhetnek a Nemzeti Együttműködési Alap (volt NCA) mind az öt civil kollégiumának pályázati felhívására, ugyanis a civil szervezetek szakmai programjának támogatására van most kiírás. Mindegyik esetben március 25. a határidő, a kollégiumok nagyon várják a helyi civilek kreatív kezdeményezéseit. Kapacitásfejlesztés, önkéntes képzés, vidékfejlesztés, társadalmi beágyazottságot növelő programok, stb.  Infók itt >>

- Immár új weboldalán tudjátok megnézni MOBILITÁS pályázatait (http://www.yia.hu). Az alprogramok menüpontban vannak a témák, mint 1. Fiatalok Európárt, 2. EVS Európai Önkéntes Szolgálat, 3. Fiatalok a világban, 4. Ifjúsági támogató rendszerek, 5. Fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói. Beadási határidő május 1., amit még fontos tudni, hogy egy kivételével mindegyik programhoz kell nemzetközi partner (persze földrajzilag és nem ideológiailag). Program itt >>

- Április 15-ig lakótelepi közösségekkel foglalkozó civilek pályázhatnak a TÁMOP 5.5.4-13/2 jelű, Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című kiírásra. Összefoglaló itt >>

- Norvég Civil Alap: A makroprojektek beadási határideje március 29., a mikroprojekteké április 29.
Részletek itt >>
A megyei infónapok is elérhetőek már, érdemes elmenni! Infónap >>

A makroprojektek témája:  szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek.
A mikroprojektek témája:a szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.
  - Új kezdő időpont a TÁMOP-1.4.1-hez! A legújabb verzió március 18. Ekkortól lehet majd folyamatosan beadni (a keret kimerüléséig) a Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével (TÁMOP-1.4.1-12/1) kiírásra pályázatot. A kiírásról összefoglaló itt >>
 
  - A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Fehéren::Feketén – Felelősen a cigány-magyar együttélésről címmel fotópályázatot hirdet. A kiírásra társadalomábrázolás, szociofotó témakörben várjuk a pályamunkákat, melyek a címre reflektálva a Kárpát-medencében élő cigányság és magyarság mindennapjait mutatják be. Pályázni csak 2012. január 1. és 2013. március 10. között készített képekkel lehet. Nagyon szép pályázat, itt elérhető >>
Ma hajnali lapszemlézés közben találtam egy jó írást erről. Magyar Nemzet

- Március 22-ig a középfokú oktatási intézményeknek van lehetőségük pályázni az a Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (TÁMOP) című kiírásban (KMR-ben nincs pályázat)  

  - Március 29-ig lehet beadni a Svájci Hozzájárulás testvértelepülési és partnerségi komponensében pályázatot civil szervezetek nemzetközi (Svájc-Magyarország) együttműködésére, közös programok megvalósítására. Kiírás itt >>

- Megjelent a TÁMOP-2.2.6-13/1 jelű, „Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése” című könnyített elbírálású pályázati felhívás. A pályázatokat 2013. február 18-tól 2013. március 14-ig lehet benyújtani.

- November 2-től a keret kimerüléséig a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben.

- Szeptember 10-től szintén a keret kimerüléséig a Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése.

 
- Észak-Magyarországon március 1-től bölcsőde felújításra lesz lehetőség. Már van kitöltőprogram is az NFÜ honlapján.


  - A Roma Polgárjogi Szövetség rajzpályázatot hirdet „Roma hagyományok, kultúra” címmel óvodásoknak és általános iskolásoknak! Határidő március 31.! Bővebb információk itt >>

  - A Rákóczi Alapítvány március 29-ig várja a 7 országot átfogó összefogással megvalósuló Magyarságismereti Mozgótáborába a jelentkezőket. Részletek...>>

  - Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő 2013-ban is meghirdette pályázati felhívásait. Ezek közül leginkább a IV. Határtalanul kiírás lehet érdekes nekünk, hiszen ennek keretében magyarországi köznevelési intézmények pályázhatnak külhoni tanulmányi kirándulások, együttműködések megvalósítására a 2013/14-es tanévben. Kiírás itt elolvasható >>

- Az Erzsébet-program keretében 41 (!) különböző tematikus táborban való részvételre lehet pályázni! Emellett van még 8 darab szociális üdülési pályázat a weboldalon. Válogassatok >>

- Hulladékból értéket! Termékfejlesztői pályázat a Retextil Alapítványnál! Pályázni olyan termékötletekkel lehet, amik figyelembe veszik az ökológiai- és gazdasági fenntarthatóságot. Lehetőség szerint ezek kéznél lévő anyagból (esetleg hulladék-újrahasznosítással), elemi technikákkal, kézi erővel állíthatók elő, kis értékű beruházást igényelnek és emberi munkával termelnek értéket, fogyasztható terméket. Határidő március 10. Retextiles kiírás egyelőre csak itt >>

  Ha bármilyen kérdés adódik, hívjátok Zugligetben Rékát és Leót!