2013. december 9., hétfő

Pályázati hírlevél 50.hét

Pályázat az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának támogatására a konvergencia régióban – TÁMOP-5.3.3-13/1
Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető, hosszútávú célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével. A pályázat önállóan és konzorciumi együttműködésben is benyújtható, az elnyerhető támogatás 8.000.000-140.000.000 Ft.
Az utcán élő hajléktalanok visszailleszkedését segítő pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>

Amerikai Nagykövetség pályázat anyagi támogatásért
Magánszemélyek és szervezetek is pályázhatnak az Amerikai Nagykövetséghez anyagi támogatásért. A Nagykövetség rendszeresen elbírálja a Nagykövetséghez folyamodó pályázatokat. Az egy pályázatra megítélt összeg általában nem haladja meg az 5000 USA dollárt, azonban különösen jelentős program esetében megfontolásra kerül nagyobb összeg jóváhagyása. 
Az Amerikai Nagykövetség támogatási pályázatáról bővebben itt olvashatsz>>>

Egyenlő esélyek a nők számára – Pályázat nemek közti egyenlőség erősítése, a nők elleni erőszak megelőzése érdekében az EGT / Norvég Alap keretében
Az EGT/Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alap esélyegyenlőségi témájú pályázati felhívást tett közzé a nemek közti egyenlőség erősítése, illetve a nők elleni erőszak megelőzése érdekében. Pályázati keret: 150 000 EUR 
Az Egyenlő esélyek a nők számára pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>

SozialMarie 2014
A SozialMarie díj megvalósult szociálisan innovatív kezdeményezéseknek szól. A bécsi Unruhe Privatstiftung (Unruhe Magánalapítvány) 2005 óta hirdeti meg olyan projektek számára, amelyek innovációs erejét és kreativitását a gyakorlat is visszaigazolta. A SozialMarie felhívására olyan projekttel érdemes jelentkezni, amely a beadás idejére már értékelhető mértékben megvalósult, ám még nem zárult le. A díjazás célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósult projekteket, és elősegítse az újító kezdeményezések közötti kapcsolatok építését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat. A kiírás összdíjazása 42.000 euró. 


Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:
ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért: A ROMASTER program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni. 
A ROMASTER ösztöndíjról bővebben itt olvashatsz>>>
Arany János Tanulói Program: A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.
- A Snétberger Zenei Tehetség Központ tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>
Nemzetközi tanulmányi ösztöndíj: Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi iskolákba állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra. Az ösztöndíj a diákok teljes költségét fedezi a kétéves időszakra. Rajzpályázatok gyermekeknek
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 

Pályázat sportesemény megvalósításának támogatására

A Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány pályázatot írt ki sportesemény megvalósításának támogatása céljából.

Benyújtási határidő:2014. január 30. 24:00

A támogatás célja
A Play Live Alapítvány a színvonalas élő zenei produkciók, valamint sporttevékenységek támogatása és népszerűsítése céljából született meg. Célja egy olyan kulturális közeg patronálása mely nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít.

Pályázók köre

 • Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 
 • civil szervezetek, magyarországi székhelyű és határon túli alapítványok, egyesületek, 
 • magyarországi és határon túli természetes személyek, egyéni vállalkozók.

Egy pályázó több pályázatot is beadhat.

Elnyerhető támogatás:
A pályázat során sikeresen pályázó(k) minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft támogatáshoz jut(nak) sportesemény megvalósítására.
A pályázat keretösszege: 500.000 Ft
Igényelhető támogatás összege: Minimum 100.000 Ft- Maximum 500.000 Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Finanszírozás módja: előfinanszírozás

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1 – 2014. december 31.

Pályázat benyújtása:
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 12.500 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Pályázni csak a nevezési díj egyidejűleg befizetésével lehet. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
Benyújtás:Pályázati adatlap beküldésével.
Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
E-mailben: playlivealapitvany@gmail.com

A teljes pályázati kiírás még nem érhető el az alapítvány honlapján, amint közzéteszik, frissítjük a bejegyzést.

További információk: playlivealapitvany@gmail.com


Egyenlő esélyek a nők számára – Pályázat nemek közti egyenlőség erősítése, a nők elleni erőszak megelőzése érdekében az EGT / Norvég Alap keretében

Az EGT/Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alap esélyegyenlőségi témájú pályázati felhívást tett közzé a nemek közti egyenlőség erősítése, illetve a nők elleni erőszak megelőzése érdekében.

Benyújtási határidő: 2014. január 31.

A pályázat célja:
Együttműködés ösztönzése a donor országok és Magyarország között a nemek közti egyenlőség erősítése, illetve a nők elleni erőszak megelőzése érdekében. Ennek keretében cél
a hivatás és a családi élet közötti ideális egyensúly megteremtése:
 • a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása (rugalmas, hagyományostól eltérő foglalkoztatás és egyéb megoldások);
 • a nők által alapított és működtetett vállalkozások ösztönzése
 • a munkahelyi durva bánásmód és erőszak elleni küzdelem.

Pályázók köre
 • Jogi személyiségű szervezetek
 • Költségvetési szervezetek
 • Szakszervezetek és nem specifikus egyesületek
 • Közjogi testületek
 • Alapítványok
 • Nonprofit üzleti célú egyesületek
 • Egyéb non-profit szervezetek

Partnerek
Minden pályázó szervezetnek rendelkeznie kell a projekt lebonyolításához egy partnerszervezettel a Donor Országokból.

A pályázat részletei
A programban két kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
1. Programme for initiatives with easy reimbursement option (PIERO)
2. Cooperation programme for enhanced relations (COOPER)

Pályázati keret: 
150 000 EUR ( PIERO: 50 000 EUR és COOPER: 100 000 EUR) amelyet az EEA and Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 biztosít.

A PIERO program :
 • A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló keret erejéig.
 • A PIERO program ad hoc kezdeményezéseket támogat.
 • A támogatott projektek egyszerűek és egy konkrét tevékenységből állnak.

Támogatás
 • Projektek maximum 5 résztvevővel 1000-10 000 euró
 • Projektek 5 résztvevő feleltt: 1000-20 000 euró
 • Támogatás mértéke maximum 100%.

Támogatható tevékenységek (legalább egy tevékenység)
 • Részvétel konferencián
 • Részvétel műhelymunkán vagy szemináriumon
 • Részvétel tréningen
 • Tanulmányúton való részvétel vagy tanulmányút megszervezése
 • Egyéb találkozó, tárgyalás megszervezése vagy részvételA COOPER program:
 • A pályázati felhívás korlátozott ideig elérhető.
 • Maximum 12 hónapos projekteket támogat, amelyek több tevékenységből állnak és hosszabb a hatásuk.
 • A cél, hogy hosszabb távú összetettebb, együttműködések jöjjenek létre

Támogatás
 • Maximum 6 hónap hosszú projektek 10 000 euró.
 • 6 hónapnál hosszabb projektek: 30 000 euró
 • 6-12 hónap hoszú projektek, amelyek legalább 4 támogatható tevékenységgel valósulnak meg: 50 000 euró.
 • Támogatás mértéke maximum 100%.

Támogatható tevékenységek (legalább két tevékenység)
 • Részvétel konferencián vagy konferencia szervezése
 • Részvétel műhelymunkán, szemináriumon vagy ilyen szervezése
 • Részvétel tréningen vagy tréning szervezése
 • Tanulmányúton való részvétel vagy tanulmányút megszervezése
 • Egyéb találkozó, tárgyalás megszervezése vagy részvétel
 • Nemzetközi találkozókhoz kapcsolódó rendezvény
 • Nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás
 • Műszaki együttműködés és szakértők cseréje
 • Kiküldetés és gyakornoki programok
 • Oktatási anyagok elkészítése
 • Szakértői tanulmányok elkészítése
A pályázat benyújtása
Pályázat benyújtásához az alábbi oldalakon kell regisztrálni: www.eeagrants.hu / www.norvegalap.hu.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani, majd egy aláírt nyilatkozatot postán az alábbi címre:
NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A
A borítékon meg kell jelölni a pályázat kategóriáját: “Equal opportunities for women – PIERO” vagy “Equal opportunities for women – COOPER”

Amerikai Nagykövetség pályázat anyagi támogatésért

Magánszemélyek és szervezetek is pályázhatnak az Amerikai Nagykövetséghez anyagi támogatásért. A Nagykövetség rendszeresen elbírálja a Nagykövetséghez folyamodó pályázatokat.

Benyújtási határidő: folyamatos

Támogatási elvek:

 • Elsőbbséget élveznek azok a programok, melyek önfenntartó jellegűek és további jelentős külső anyagi támogatás nélkül is sikeresen folytatódhatnak.
 • Kisebb eséllyel pályázhatnak az egyszeri  programok, melyek viszonylag kevés ember érdekét szolgálják, s amelyek nem önfenntartó jellegűek, vagyis céljainak megvalósításához a későbbiek folyamán további támogatásra lesz szükség.
 • Kereskedelmi jellegű, illetve haszonérdekeltségű pályázatokat nem támogatnak.

Támogatás tartalma:

 • Az egy pályázatra megítélt összeg általában nem haladja meg az 5000 USA dollárt, azonban különösen jelentős program esetében megfontolásra kerül nagyobb összeg jóváhagyása.
 • Amennyiben a program végrehajtásához más forrásokból származó anyagi támogatásra is szükség lesz, a pályázónak jeleznie kell, hogy a további támogatók erre hivatalosan kötelezettséget vállaltak. E nélkül a Nagykövetség a kérelmet nem hagyja jóvá.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázók az angol nyelvű Kérelem követségi támogatásért (Request for U.S. Embassy Funding) oldalon felsorolt összes tételre vonatkozóan tudnak  - angol nyelven - információt megadni az igényelt támogatással kapcsolatban. A kitöltött dokumentumot, e-mailen tudják elküldeni a PA@usembassy.hu címre.

A pályázatokra a kézhezvétel után 30 napon belül elbírálják.

További információk a pályázási lehetőségekről elérhetőek itt>>>

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért-Roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöníj programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára

A HBLF-ROMASTER Alapítvány a 2013/2014-es tanév II. félévétől kezdődően ismét pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére iskolájuk bevonásával. 

Benyújtási határidő:2014. február 7.

Pályázat célja:
A ROMASTER program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni. 

Pályázók köre:
 • A programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várják, akik jelenleg érettségit adó középiskolában tanulnak és a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági, műszaki vagy egészségügyi szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni.
 • Azon középiskolás diákok jelentkezhetnek, akik a 2014/2015-ös tanévben vagy azt követően fognak leérettségizni és fejezik be középiskolai tanulmányaikat. (Azon diákok, akik 2014-ben érettségiznek és fejezik be középiskolai tanulmányaikat nem jogosultak pályázni!) 
 • Előnyt élveznek azoknak a diákoknak a jelentkezései, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, informatika, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban. Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részéről. 
 • Jó tanulmányi eredmények: 3,5 vagy a feletti tanulmányi átlag

Támogatás részletei:
A tanulmányi támogatás mértéke a 2013/2014-es tanében havonta 24.000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz előreláthatóan 5-7 évre). 

2013. december 5., csütörtök

Segítő diákok - Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat program megismertetésére

Kiíró: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - OFI
Benyújtási határidő: 2014. január 08. 24.00 óra

Pályázat célja:
A pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat gyűjtenek össze és tesznek közzé, amelyek az iskolák épületein belül is és azokon kívül a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be. A program célja azon jó példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését.

Pályázati kategóriák:
„A” kategória: A középiskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített 2-4 perces film, videoklip.
„B” kategória: A középiskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programot koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program 2-3 oldalnyi szöveges-képes ismertetése.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy kategóriában több (maximálisan 3 db.) pályázat is beadható.

Pályázók köre:
„A” kategória: Valamennyi magyarországi székhelyű középiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákja(i), akik iskolai közösségi szolgálatot végeznek.
„B” kategória: Valamennyi magyarországi székhelyű középiskola koordináló pedagógusa, illetve osztályfőnöke.

Elnyerhető támogatás:
„A” kategóriában:
A legsikeresebb diák pályázók számára az OFI értékes könyv- és ajándékcsomagot, az Evopro Kft. 3 db digitális fényképezőgépet; az OTP Bank Nyrt. 10 db kulacsos hátizsákot ajánl fel.
„B” kategóriában
A legsikeresebb tanári pályázók díjazására az OFI értékes könyv-ajándékcsomagot, az Evopro Kft. 20 db pendrive-ot; az OTP Bank Nyrt. pedig 10 db Capuccino szettet ajánl fel.

Mindkét kategóriában a pályázók elismerő oklevélben részesülnek.

Pályázat benyújtása:
A pályamunkákat mindkét kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyaként. Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu

2013. december 2., hétfő

Pályázati hírlevél 49.hétPályázat az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának támogatására a konvergencia régióban – TÁMOP-5.3.3-13/1
Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető, hosszútávú célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével. A pályázat önállóan és konzorciumi együttműködésben is benyújtható, az elnyerhető támogatás 8.000.000-140.000.000 Ft.

SozialMarie 2014
A SozialMarie díj megvalósult szociálisan innovatív kezdeményezéseknek szól. A bécsi Unruhe Privatstiftung (Unruhe Magánalapítvány) 2005 óta hirdeti meg olyan projektek számára, amelyek innovációs erejét és kreativitását a gyakorlat is visszaigazolta. A SozialMarie felhívására olyan projekttel érdemes jelentkezni, amely a beadás idejére már értékelhető mértékben megvalósult, ám még nem zárult le. A díjazás célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósult projekteket, és elősegítse az újító kezdeményezések közötti kapcsolatok építését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat. A kiírás összdíjazása 42.000 euró. 

Nemzetközi pályázat munkahelyteremtésre irányuló ötletek versenyeztetésére
Az Európai Bizottság 2014-ben is megrendezi szociális innovációs versenyét, amelyre most pályázatot hirdetett "The Job Challenge" címmel. Azokat a szociális innovációs ötleteket keresik, melyek ténylegesen hozzájárulnak a munkanélküliek visszavezetésére a munkaerő piacra vagy új/alternatív típusú munkavégzési formákat tartalmaznak.Magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek, informális csoportok jelentkezését várják az EU területéről. A pályázat összdíjazása 20.000 euró. 


Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:
Arany János Tanulói Program: A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.
- A Snétberger Zenei Tehetség Központ tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>
Nemzetközi tanulmányi ösztöndíj: Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi iskolákba állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra. Az ösztöndíj a diákok teljes költségét fedezi a kétéves időszakra. Várépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára
Várépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára 1999-ben életre hívott pályázat, amelyen a csatlakozó cégek által felajánlott építő-anyagokat lehet elnyerni. Ezzel olyan kisebb nagyobb beruházások finanszírozhatóak, amelyekre állami támogatást nehéz találni, általában a nagyságrendek és egyéb feltételek miatt.
A várépítő pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>


Rajzpályázatok gyermekeknek
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 

Pályázat az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának támogatására a konvergencia régióban – TÁMOP-5.3.3-13/1


Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenését (2013. november 29.) követő 10. naptól, a megjelenést követő 30. napig lehetséges. 2014.január 7.

A támogatás célja
Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető, hosszútávú célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével.

Pályázók köre
 • Helyi önkormányzatok (GFO 321)
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (GFO 327)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 • Egyházi szervezet technikai kód (559)
 • Nonprofit szervezetek, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény hatály alá tartozó szociális és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti és/vagy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújtanak:
 • egyéb alapítvány (GFO 569)
 • közalapítvány (GFO 561)
 • egyéb egyesület (GFO 529)
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • egyesülés (GFO 591)
 • egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 • egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699)
 • egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 • Központi költségvetési szerv (GFO 312)

Pályázat benyújtható önállóan vagy konzorciumban.

Támogatás formája, összege és mértéke:
A támogatott pályázatok várható száma: 5-10 db.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A támogatás mértéke – a célcsoport foglalkoztatása vagy képzése kivételével – a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege: legalább 8.000.000 Ft, de legfeljebb 140.000.000 Ft lehet.

Támogatható tevékenységek köre
 • Projekt előkészítés: a projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a projekt megkezdésének napjáig tart.
 • A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység
 • A célcsoport bevonása
 • Egyéni fejlesztési terv készítése, Egyéni együttműködési megállapodás megkötése
 • Az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
 • A közösségi szociális munkához kapcsolódó tevékenységek
 • Szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára
 • Együttműködés
 • Beruházás
 • Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés);
 • Felnőttképzési program- és intézményi akkreditáció előkészítése és megszerzése.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

2013. november 25., hétfő

Pályázati hírlevél 48. hétPályázat civil szervezetek működésének és szakmai programjának támogatására 
A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatot hirdet civil szervezetek működésének és szakmai programjának támogatására. A NEA pályázatok könnyen és egyszerűen elérhető forrást biztosítanak a kicsi civil szervezeteknek. A támogatáshoz évente átlagosan 6000 civil szervezet jut hozzá, és az idei évben előnyben részesítik az eddig nem pályázó szervezeteket!
A pályázatok elkészítésében minden civil szervezetnek van lehetősége a működési területén lévő Civil Információs ponttól segítséget kérnie, érdemes megpróbálni!

Pályázat a vidéki lakosság és gazdaság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének támogatására
Támogatás igényelhető a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a vidéki lakosság és gazdaság számára biztosított alapszolgáltatások fejlesztésére. A támogatható tevékenységek köre célterületenként különböző: a falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan új gépjárműbeszerzés, a többfunkciós szolgáltató központ és az állatmenhelyek támogatása kapcsán épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, illetve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése támogatható.

SozialMarie 2014
A SozialMarie díj megvalósult szociálisan innovatív kezdeményezéseknek szól. A bécsi Unruhe Privatstiftung (Unruhe Magánalapítvány) 2005 óta hirdeti meg olyan projektek számára, amelyek innovációs erejét és kreativitását a gyakorlat is visszaigazolta. A SozialMarie felhívására olyan projekttel érdemes jelentkezni, amely a beadás idejére már értékelhető mértékben megvalósult, ám még nem zárult le. A díjazás célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósult projekteket, és elősegítse az újító kezdeményezések közötti kapcsolatok építését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat. A kiírás összdíjazása 42.000 euró. 

Nemzetközi pályázat munkahelyteremtésre irányuló ötletek versenyeztetésére
Az Európai Bizottság 2014-ben is megrendezi szociális innovációs versenyét, amelyre most pályázatot hirdetett "The Job Challenge" címmel. Azokat a szociális innovációs ötleteket keresik, melyek ténylegesen hozzájárulnak a munkanélküliek visszavezetésére a munkaerő piacra vagy új/alternatív típusú munkavégzési formákat tartalmaznak.Magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek, informális csoportok jelentkezését várják az EU területéről. A pályázat összdíjazása 20.000 euró. 


Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:
Arany János Tanulói Program: A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.
- A Snétberger Zenei Tehetség Központ tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>
- A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa pályázatot hirdet látássérült diákok számára a tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök és segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása. A látássérült tanulók támogatásáról bővebben itt olvashatsz >>>
Nemzetközi tanulmányi ösztöndíj: Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi iskolákba állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra. Az ösztöndíj a diákok teljes költségét fedezi a kétéves időszakra. 


Várépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára
Várépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára 1999-ben életre hívott pályázat, amelyen a csatlakozó cégek által felajánlott építő-anyagokat lehet elnyerni. Ezzel olyan kisebb nagyobb beruházások finanszírozhatóak, amelyekre állami támogatást nehéz találni, általában a nagyságrendek és egyéb feltételek miatt.
A várépítő pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>


Rajzpályázatok gyermekeknek
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 
A gyermekrajz pályázatokról bővebben itt olvashatsz >>>
További futó pályázati kiírások:


Digitális Miskolc! pályázat számítógépek ingyenes használatára

Kiíró: Miskolc Város Önkormányzata
Benyújtási határidő: 2013. december 21.
Mire lehet pályázni a program keretében?
A pályázat célja a laptopok térítésmentes, személyes használatának biztosítása miskolci háztartások részére. A térítésmentes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a projekt keretében létrehozott alkalmazásokra is. A nyertes pályázó nem szerez tulajdonjogot, nem jogosult a laptop tulajdonjogát átruházni, biztosítékul vagy zálogba adni. Gondoskodnia kell az eszköz biztonságos megőrzéséről.
A nyertes pályázók 3 év időtartamra egy operációs rendszerrel és irodai alkalmazásokkal ellátott laptopot kapnak használatba. A számítógép a pályázati időszak lejártával is náluk maradhat, azt tovább használhatják. Újszerű kezdeményezés helyszíne lesz Miskolc, a miskolciak pedig ennek a haszonélvezői. Országos projekt első állomásaként a borsodi megyeszékhely lesz a minta: a Digitális Közösség Program keretében csaknem húszezer számítógép talál gazdára azok körében, akik ezen akció nélkül nem tudnának csatlakozni a digitális társadalom egyre növekvő tömegeihez.
A pályázatok beadhatók
 • online módon (2013. december 21-én éjfélig)
 • vagy postai úton (legkésőbb 2013. december 21-ei postabélyegzővel).

2013. november 21., csütörtök

VárépítőVárépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára

Benyújtási határidő: 2014. február 28. 

A pályázat célja

A Várépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára 1999-ben életre hívott pályázat, amelyen a csatlakozó cégek által felajánlott építő-anyagokat lehet elnyerni. Ezzel olyan kisebb nagyobb beruházások finanszírozhatóak, amelyekre állami támogatást nehéz találni, általában a nagyságrendek és egyéb feltételek miatt.

Pályázók köre


Gyermekintézmény kategóriában: A VÁRÉPÍTŐ pályázaton gyermekintézményi kategóriában olyan oktatási, egészségügyi, kulturális vagy egyéb intézmények, alapítványok és szervezetek indulhatnak, amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban van a gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával vagy rehabilitációjával. Tehát nem csupán állami bölcsődék, óvodák, iskolák pályázatát várjuk, hanem pályázhatnak művelődési házak, sportintézmények, alapítványok, egyéb szervezetek, amennyiben működésük összefügg a gyermekek nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával vagy rehabilitációjával.

Műemlék kategóriában: A műemlék-felújításra szánt támogatásra azok a Magyarországon működő szervezetek, alapítványok és önkormányzatok pályázhatnak, amelyek tulajdonában, felügyeletében vagy kezelésében olyan műemléképületek vannak, amelyeken 2014-ben felújítási munkálatokat kezdenek. Az épületnek minden esetben műemléknek kell lennie, rendelkeznie kell műemlék nyilvántartási számmal. A helyi védettségű épületek nem vehetnek részt a pályázaton. A pályázathoz csatolni kell a műemlék jelleget igazoló iratot és a kezelésről szóló igazolást.


Milyen munkákhoz lehet pályázni építőanyagra a 2013-2014 évben?
 • Külső homlokzat felújításához: hőszigetelésre, nyílászárókra, homlokzatképzéshez szükséges anyagokra,
 • Tetőfelújításhoz:  tetőcserépre és ereszcsatornára,
 • Belső felújításhoz: fűtéskorszerűsítésre, világításkorszerűsítésre és beltéri falfestékekre,
 • mindezek vagy állami pályázatok előkészítéséhez: energetikai és egyéb szakértői munkára,
 • Ismét van egy hintánk.
A Várépítő pályázaton az korábbi nyertesek véleménye szerint egyszerűen és gyorsan lehet pályázni, a lebonyolítás is gyors.
Önerő a Várépítő pályázaton is szükséges, hiszen bizonyos munkák elvégzéséhez már az előkészítő szakaszban szükséges szakembert is meg kell fizetni, az elnyert termékeket szinte mindig fuvarozni kell, a beépítés költségeiről már nem is beszélve. Ezeket a pályázat nem finanszírozza, de meglétüket, azaz azt, hogy az elnyert építőanyaggal a tervezett beruházás valóban el tud készülni, hitelt érdemlően bizonyítania kell a pályázónak.

Mindez társadalmi munkában is megoldható.

Az elnyert termékeket 2014. májusától lehet majd átvenni, így a beruházások 2014. nyarán indulhatnak.


GYERMEKINTÉZMÉNYEK által pályázható termékek értéke összesen 7 606 000 Ft+ÁFA.

1 500 000 Ft+ÁFA értékű Creaton kerámia tetőcserép
1 000 000 Ft+ÁFA értékű szakértői munka az ÉMI Nonprofit Kft. felajánlásában pl. statikai felmérés
600 000 Ft+ÁFA értékű ELKO EP vezeték nélküli vezérlési rendszer és LED fényforrás
500 000 Ft+ÁFA értékű Bachl hőszigetelő anyag
500 000 Ft+ÁFA értékű Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer és színes vakolat
500 000 Ft+ÁFA értékű Murexin hideg- és melegburkolati ragasztók
500 000 Ft+ÁFA értékű Weishaupt fűtési rendszer
500 000 Ft+ÁFA értékű Hörmann bejárati és beltéri ajtó
400 000 Ft+ÁFA értékű Real Home nyílászáró
250 000 Ft+ÁFA értékű Tondach kerámia tetőcserép
1 db kétüléses laphinta 166 000 Ft+ÁFA értékben a Játszópark Kft. felajánlásából
23 db JPJ-40 ütéscsillapító gumilap 115 000 Ft+ÁFA értékben a Játszópark Kft. felajánlásából
250 000 Ft+ÁFA értékű Ceresit hidegburkolati ragasztó, fugázó és aljzatkiegyenlítő
250 000 Ft+ÁFA értékű Ceresit hőszigetelő rendszer és színes vakolat
200 000 Ft+ÁFA értékű Revco beltéri falfesték
175 000 Ft+ÁFA értékű Prefa alumínium ereszcsatorna
150 000 Ft+ÁFA értékű EJOT rögzítőelem
50 000 Ft+ÁFA értékű koncepció terv elkészítése egy játszótér számára a Játszópark Kft. felajánlásából

MŰEMLÉKEK ált pályázható termékek értéke összesen 5 575 000 Ft+ÁFA.

1 500 000 Ft+ÁFA értékű Creaton kerámia tetőcserép
1 000 000 Ft+ÁFA értékű szakértői munka az ÉMI Nonprofit Kft. felajánlásában pl. statikai felmérés
500 000 Ft+ÁFA értékű Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer és színes vakolat
500 000 Ft+ÁFA értékű Murexin hideg- és melegburkolati ragasztók
500 000 Ft+ÁFA értékű Weishaupt fűtési rendszer
500 000 Ft+Áfa értékű komplex épületdiagnosztikai szakértői szolgáltatás a Bartal és Rabb Kft. felajánlásával
300 000 Ft+ÁFA értékű ELKO EP vezeték nélküli vezérlési rendszer és LED fényforrás
250 000 Ft+ÁFA értékű Tondach kerámia tetőcserép
200 000 Ft+ÁFA értékű Revco beltéri falfesték
175 000 Ft+ÁFA értékű Prefa alumínium ereszcsatorna
150 000 Ft+ÁFA értékű EJOT rögzítőelem